Svart hvitt fotografi av menn som arbeider med tømmer

Cellulosearkiver fra Buskerud ferdig ordnet

Arkivene etter Vestfos Cellulosefabrik (1886-1976) og Skotselv Cellulosefabrik (1888-1978) er nå tilgjengelige for publikum.

Etter litt over to års arbeid, er arkivene etter de to cellulosefabrikkene i Buskerud ordnet og katalogisert. På Vestfoldarkivets lesesal (når den åpner igjen) kan du se på arkivmaterialet. Du kan også søke i arkivene på Arkivportalen.no.

Møtebøkene etter Vestfos Cellulosefabrik er også digitaliserte. De tre eldste protokollene er lagt ut på Digitalarkivet.

I 2018 ble arkivene etter de to cellulosefabrikkene Vestfos Cellulosefabrik (1886-1976) og Skotselv Cellulosefabrik (1888-1978) overført fra Eiker Arkiv til Vestfoldarkivet. Arkivene hadde inntil flyttingen stått urørt i kjelleren på Øvre Eiker rådhus, etter en redningsaksjon på 80-tallet. Den totale mengden var på ca. 250 hyllemeter og mye av arkivmaterialet hadde fuktskader. Arkivverket og Buskerudfylkeskommune har støttet arbeidet med muggsanering, ordning og katalogisering. Vi ønsker lokalhistorikere, forskere, studenter og andre interesserte inn i uutforsket arkivmateriale.

Utstilling om arbeidslivet på fabrikken

8. mai 2021 åpner ny utstilling på Vestfossen Kunstlaboratorium – i år med arbeidsliv på fabrikken som tema. Utstillingen er den andre i rekken som tar utgangspunkt i det historiske arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik. Les mer om utstillingene i Prosjektrommet på Vestfossen Kunstlaboratorium her. 

Katalogene på Arkivportalen

A-2680 – Pa 1426 – Vestfos Cellulosefabrik

A-2683 – Pa 1428 – Skotselv Cellulosefabrik

Svart hvitt fotografi av menn som arbeider med tømmer
Tømmerhåndtering ved kjerraten på Skotselv Cellulosefabrik. Kjerraten (fra tyske kehrrad, vendehjul) var et system for å frakte tømmer opp en åsside. Fotograf ukjent.
Sort-hvitt bilde viser en mannlig arbeider ved et samlebånd. Han jobber med en stor hvit firkant.
I 1911-12 bygde Vestfos en egen papirfabrikk, basert på egenprodusert cellulose. Her blir den ferdigblandede papirmassen tappet fra en “pulper” og inn på papirmaskinen. Foto: Eiker Arkiv