Da krigen kom til Vestfold

I blant kan arkivdokumenter vitne om dramatiske hendelser. I en nylig avlevering fra Nøtterøy historielag fulgte det også med en spennende rapportbok fra Bolærne i 1940, som vitner om tyskernes invasjon 9. april.

Rapportboka er kun på en kort «visitt» i Vestfoldarkivet, før den overføres til Statsarkivet i Kongsberg, der alt statlig skapt arkiv fra vår region oppbevares.

I denne rapportboka kan vi følge tyskernes invasjon i ytre Oslofjord minutt for minutt: Allerede kl. 5.12 rapporteres det om flydur i østlig retning, og 5.23 høres skudd i nordlig retning. Kl. 6.00 observeres kanonskudd i nordlig retning, og 6.02 høres kraftige kanonskudd i retning Tønsberg. 6.05 kan vaktmannskapet se en undervannsbåt vest for Vestre Bolærne, det antas at den er norsk.

Bildet viser notater fra en rapportbok om andre verdenskrigs utbrudd i Vestfold.
I en nylig avlevering fra Nøtterøy historielag fulgte det også med en spennende rapportbok fra Bolærne i 1940, som vitner om tyskernes invasjon 9. april.

Slik kan denne dramatiske dagen i norsk historie følges fra festningen på Bolærne. Dagen etter, den 10. april, kommer det melding fra Major Ringe med følgende beskjed til mannskapet: «Holde god utkik mot eventuelt landgangsforsøk, der skytes i i tilfælde uten varsel».

Føringen av protokollen avsluttes denne dagen, og de resterende sidene er blanke. Et taust vitnesbyrd om hendelsene videre.