Du er FRI – et formidlingsprosjekt om skeivt mangfold

Du er FRI er en fortellerforestilling om toleranse, likeverd og skeivt mangfold.

Isak og Even fikk hverandre – og innmari mange i Norge jublet. Men hvorfor er de med i et program som heter «SKAM»?

Samfunnet vårt er mangfoldig, det skal romme oss alle. Vi sier det ofte, men har det alltid vært slik – og er det faktisk slik i dag? Når noen kalles eller kaller seg «skeive», sier det at man egentlig skal være rett? Og hvem er egentlig vi? Er alle inkludert i det «vi’et»?

Føler alle at de får lov til å være den de er, uten å føle seg mindreverdig eller avvist eller redusert til en person satt i bås?

Hvorfor har vi de holdningene vi har i dag? Hvordan endrer holdninger seg? Har de endret seg? Var det vanskeligere å være skeiv før?

Vi trenger å snakke om det

Det er så mange spørsmål som dukker opp når man skal snakke om toleranse, likeverd og skeivt mangfold før og nå. Og mange kan synes det er skjørt og litt utfordrende å snakke om. Mens andre igjen mener at det er unødvendig eller at vi er ferdig snakka. Er’e ikke greit nå liksom? Holdninger og sånn? Trenger vi å snakke mer om det?

Ja. Det trenger vi. Fordi mange av oss ikke faller innenfor kategorien vi. Noen er utenfor – og må komme ut av et skap for å vise hvem de er. Samfunnet vårt, språket vårt, kodene våre, klærne, lekene, interiøret, fargene, blikkene viser det fortsatt tydelig. Det samme gjør tallenes tale. Folk som bryter med normer for kjønn og seksualitet sliter mer på de fleste livsområder enn de som følger heteronormaliteten.

Og det er ikke greit!

Historiske arkiv og vår samtid

Fortellerforestillingen Du er FRI tar utgangspunkt i skeiv historie, i levde liv. De trekkes ut av gamle historiske arkiv og hentes fra vår egen samtid. Og det berører og utfordrer holdningene våre – og hvordan vi forvalter de verdiene som vi liker å holde frem i et såkalt likeverdig, tolerant og mangfoldig samfunn.

Forestillingen er elastisk og vil endres i samspill med tilhørerne. Elevenes erfaringer og holdninger skal tas på alvor og få spille med.

Det er forteller Charlotte Øster som bærer forestillingen og hun har selv skrevet den. Vestfoldarkivets formidler Ulla Nachtstern har vært rådgiver underveis.

Formidlingsprosjektet er et samarbeid mellom Vestfoldarkivet og Vestfold fylkeskommune seksjon folkehelse. Prosjektet knyttes helt konkret til foreningen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, avdeling Vestfold. FRI Vestfold har gitt sin tilslutning til dette og bidrar aktivt med sin kompetanse og med sin foreningshistorie, som er bevart i Vestfoldarkivet. Også Skeivt arkiv og Rosa kompetanse har bidratt med sin faglige støtte.

  • Målgruppe: 9. og 10. trinn i grunnskolen
  • Programlengde: 45-60 min
  • Maks publikumsantall: en skoleklasse
  • Arena / rom: klasserom
  • Ingen tekniske hjelpemidler
  • Periode: høsten 2017 og våren 2018, etter avtale med Charlotte Øster
  • Bestilling: Til Charlotte Øster charlotte.oster@fortellerhuset.no

Forestillingen er tatt inn av Den kulturelle skolesekken Vestfold og skal på turné til 9. trinn fra høsten 2017.

Bildet viser forteller Charlotte Øster i aksjon.
Forteller Charlotte Øster. Forestilling for 9. klasse ved Holtan ungdomsskole i Horten. FOTO: Ulla Nachtstern
Bildet viser syv mennesker som står oppstilt inntil et vegg i et klasserom.
Stolt gruppebilde av oss som står bak produksjonen: Folkehelsesjef i Vestfold Fylkeskommune Rune Kippersund (bak f.v.), forteller Charlotte Øster, Vestfoldarkivets direktør Karianne S. Vindenes, Styret i FRI Vestfold: Torbjørn Steen Karlsen (leder) Ann Carin Bøen-Halvorsen, Linda Marie Bøen Halvorsen, Vestfoldarkivets formidler Ulla Nachtstern. FOTO: Ann Tove Manshaus.