En mann, dame og ung gutt ved et bord med papirer

Et gjemt manuskript

I oktober 2015 fant familien Kolstad et manuskript gjemt i hjemmet sitt i Tønsberg.

Manuskriptet ble funnet mellom kjeller og første etasje, og så ut til å ha ligget der lenge.

Familien tok kontakt med Arkivverket (Riksarkivet), som ved hjelp av krigshistorikeren Lars Borgersrud kunne bekrefte at dette var en avskrift av boka Hitler har sagt det, skrevet av Hermann Rauschning.

Rauschning var på begynnelsen av 1930-tallet en av Hitlers nære medarbeidere, men brøt med nazismen i ‘35 og flyktet til USA. Her virket han som forfatter og ble verdenskjent for bøkene sine.

Forbudt

I april 1940 ble boka forbudt i Norge og eksemplarer fra bokhandlere konfiskert. Dette kan være forklaringen på den hemmelige avskriften. Det har vært flere eiere i huset i Svend Foyns gate 20, og vi vet ikke hvem som gjemte papirene, eller om grunnen til at de ble liggende var at de rett og slett ble glemt.

Arkivverket valgte å ikke gå videre med saken, men Vestfoldarkivet ville gjerne ta imot manuskriptet. Det ble overlevert av Maja, Jo Henning og Viktor Kolstad i november 2019.

 

Arkivet: A-2168 – Sa 31 – Fragmenter av krigshistorisk art

 

Bunke med papirer, håndskrevne og på skrivemaskin
Disse papirene skjulte seg mellom etasjene i familien Kolstads hjem.