Fagartikkel fra professor Basberg

basberg-hectorBjørn Lorens Basberg, professor i økonomisk historie ved NHH og lesesalsgjest hos oss, har skrevet artikkelen
Keynes, Trouton and the Hector Whaling Company. A Personal and Professional Relationship (NHH 2015).

Artikkelen baserer seg på studier i arkivet etter Hvalfangstselskapet Hektor A/S (Vestfoldarkivet) og Keynes egne arkiver (Cambridge, England).

Basberg analyserer etableringen i 1928 og utviklingen av Hector. Særlig drøftes forholdet mellom direktøren, Rupert Trouton, og John Maynard Keynes, den verdenskjente økonomen som også ble en aksjonær i selskapet.

Rupert Trouton var Finn Bugges svigersønn. Han hadde spilt en viktig rolle i etableringen av Hector Whaling Company Ltd. og ble selskapets første direktør. John Keynes var trolig godt involvert i prosessen mot etableringen av selskapet, og investerte i aksjer fra starten av. Også indirekte, gjennom andre selskaper hvor Keynes var hovedaksjonær, selskaper som igjen hadde aksjer i Hector Whaling Company, hadde Keynes finansiell innflytelse i Bugge familiens virksomhet. Keynes og Trouton hadde så vel et personlig som profesjonelt vennskap frem til Keynes død i 1946. Ikke bare hadde Keynes hatt stor innflytelse på Rupert Trouton, men også motsatt: «But it should also be quite clear that Keynes was influenced by Trouton on many decisions on the stock and commodity markets.» (sitat fra Basbergs artikkel)

Les mer om forbindelsen mellom Keynes og Bugge-arkivet her.