Fire sparebankarkiver ferdig ordnet

Systematisering og katalogisering av fire sparebankarkiver fullført - takket være støtte fra SpareBank 1 Stiftelsen BV.

Viktig lokalhistorie

Bankarkiver er viktige kilder til forståelse av lokalhistorie, og har høy grad av informasjonsverdi. Det er derfor gledelig at arkivene etter Borre sparebank, Fredriksvern sparebank, Sandar sparebank og Tjølling sparebank nå er ordnet og tilgjengelig.

Arbeidet ble utført av arkivkonsulentene Petra Jensen og Jørgen Strøm, mens Marit Slyngstad har ledet prosjektet.

De fire bankarkivene utgjør til sammen 103 hyllemeter (hm) i omfang ferdig ordnet. Disse fordeler seg som følger:

  • Borre sparebank: 19 hm
  • Fredriksvern sparebank: 6,7 hm
  • Sandar sparebank: 71 hm
  • Tjølling sparebank: 6,1 hm

Arkivene er systematisert i tråd med arkivfaglige prinsipper, og oppbevares for fremtiden i Vestfoldarkivets klimastyrte magasin.

Digitale arkivkataloger

Klikk på lenkene nedenfor for å se katalogene med oversikt over de ulike arkivene:

A-2679 – Pa 1425 – Borre sparebank

A-2154 – Pa 997 – Fredriksvern sparebank

A-2678 – Pa 1424 – Sandar sparebank

A-2153 – Pa 996 – Tjølling sparebank

Arkivene er nå tilgjengelig for publikum. Enkelte serier er klausulert, i henhold til personvernlovgivningen.

Vestfoldarkivet takker SpareBank 1 Stiftelsen BV for støtten som har muliggjort ordningsprosjektet.

Utsnittet viser to gamle protokoller i brunt skinn med nesten avslitt gulltekst på.
To gamle kontobøker for veksler. Foto: Marit Slyngstad.
Bildet viser en reol i arkivmagasinet med mange bokser med etiketter på
Sparebankarkiver i magasinet - ferdig ordnet. Foto: Marit Slyngstad.
Bilde av ryggen til seks gamle protokoller i skinn med gullskrift på
Bevilgningsprotokoller fra Sandar sparebank. Foto: Marit Slyngstad.