Flere kvinneorganisasjoner

Vestfoldarkivet mottok nylig arkiver fra flere kvinneorganisasjoner. De ble overrakt som èn avlevering fra Larvik bibliotek.

Larvik husmorlag er en av disse, etablert i 1938 som Larvik og omegn husmorforening. Foreningens formål var fra starten av «å ivareta hjemmenes interesser i hygienisk, økonomisk og etisk henseende.» Husmorlaget har hatt stor aktivitet i årenes løp. Avholdt mange forskjellige kurs, stått for innsamlingsaksjoner til gode formål, arrangert fester og foredragskvelder, engasjert seg lokalt i barnehagespørsmål osv. Men husmorlaget har også hatt blikket utover landets grenser. I årrekke ga de støtte til SOS- barnebyer gjennom fadderskap. Larvik husmorlag ble lagt ned i 1997.

Av andre avleverte arkiver kan nevnes Unge Husmødres Klubb – Larvik, Hjemmenes Vel, Stavern og omegn husmorlag, Larvik og omegn kvinneråd.

Arkivene vil være tilgjengelig for publikum på Vestfoldarkivets lesesal.

A-2145 – Pa 988 – Larvik husmorlag

A-2146 – Pa 989 – Unge husmødres klubb, Larvik

A-2147 – Pa 990 – Stavern og omegn husmorlag

nytt-til-arkivet-larvik-husmorforening
Arkivmedarbeider Petra E. Jensen pakker ut arkivet etter Larvik husmorlag. Foto: Marit Slyngstad