Privatarkiv i Buskerud

Vestfoldarkivet er oppnevnt av Riksarkivet til å være regionalt kompetansesenter og koordinerende institusjon for privatarkivarbeid i Buskerud.

Vestfoldarkivets koordinator for privatarkivarbeidet i Buskerud, Ann Tove Manshaus, tilbyr råd og veiledning for alle institusjoner som jobber med privatarkiver i regionen, inviterer til nettverksmøter og kurs, arbeider for at alle bevaringsinstitusjoner utarbeider bevaringspolitikk og for at eventuelle samarbeidsavtaler inngås.

https://www.arkivverket.no/for-arkiveiere/arkiver-fra-privat-sektor/6-institusjoner-og-ressurser-pa-privatarkivfeltet

https://www.arkivverket.no/for-arkiveiere/arkiver-fra-privat-sektor

 

Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud