Privatarkiv i Buskerud

Vestfoldarkivet er oppnevnt av Riksarkivet til å være regionalt kompetansesenter og koordinerende institusjon for privatarkivarbeid i Buskerud.

Vestfoldarkivets koordinator for privatarkivarbeidet i Buskerud, Ann Tove Manshaus, tilbyr råd og veiledning for alle institusjoner som jobber med privatarkiver i regionen, inviterer til nettverksmøter og kurs, arbeider for at alle bevaringsinstitusjoner utarbeider bevaringspolitikk og for at eventuelle samarbeidsavtaler inngås.

Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud

Les PDF her: Bevaringsplan for privatarkiv i Buskerud