Tilgang til avlevert materiale

Avleverende fylkeskommunale virksomheter kan få tilgang til det avleverte arkivmateriale for sin saksbehandling, enten i Vestfoldarkivet eller ved at materialet kopieres.

Tilgang til digitalt skapt materiale gis i form av kopi.

I særskilte tilfeller kan arkivmateriale lånes tilbake.

Materialet må da sikres like godt som i Vestfoldarkivet.

Tilbakelånt materiale skal ikke blandes sammen med annet arkivmateriale. Det må heller ikke lånes videre til andre.

Ta kontakt med Vestfoldarkivet for nærmere avtale.

Kopi og tilbakelån av pasientjournaler til Tannhelsetjenesten i Vestfold

  • Pasientopplysninger sendes ikke per epost
  • Klinikkene henvender seg i til Vestfoldarkivet pr. telefon: 970 67 296
  • Vestfoldarkivet trenger pasientens navn og fødselsnummer, arkivskaper og hvor kopier av journal skal sendes
  • Kopi av journalen sendes i vanlig post
  • Har klinikken behov for røntgenbilde, må dette avtales nærmere og sendes rekommandert