KAI konferansen 2016 logo

Foredrag fra KAI-konferansen

Nedenfor kan du lese de presentasjonene som ble holdt på KAI-konferansen i Sandefjord 14.-15. september 2016, som vi har fått tillatelse til å publisere.

KAI konferansen 2016 logo

 

PLENUM 14. SEPTEMBER

Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing – Hallvard Hoen, KS

Veien mot nye Sandefjord kommune – IKA Kongsbergs bidrag i kommunesammenslåingen – Torleif Lind, IKA Kongsberg

Kommunereformen – Riksarkivarens råd til kommuner og fylkeskommuner i prosess- Anna Malmø-Lund, Riksarkivet

«Veien fram går først tilbake» – framveksten av det kommunale arkivlandskapet – Bjørn Bering, Riksarkivet

Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer – med særlig fokus på KAI-institusjoner. Utviklingen over tid fra statistikkens spede begynnelse for året 2007 og fram til i dag – Ellen Røsjø, Riksarkivet

På sporet etter afrikanere i hvalfangstarkivene – Dag Ingemar Børresen, Hvalfangstmuseet (ikke tilgjengelig)

SESJON: BEVARING AV ARKIVER

Digital arkivordning – Petter B. Høiaas, IKA Kongsberg

Produksjonslinje for bevaring og formidling av elektroniske arkiver fra kommunal sektor – Geir Utmo, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Bevaring av digitalt skapte privatarkiver i Bergen byarkiv – Stig Brunstad, Bergen byarkiv

Digital bevaring og tilgjengeliggjøring – erfaringer fra en pilotstudie – Arne-Kristian Groven, Riksarkivet

Bevarings- og kassasjonsplan for fylkeskommuner – Jens Rønning, IKA Trøndelag

SESJON: TILGJENGELIGGJØRING AV ARKIVER

KAISA-prosjektet: Standardisering av arkivbeskrivelse – Aslak Wiik (for Ragnhild Bjelland), Bergen byarkiv

Publisering av digitale arkivbaser på Arkivportalen – Morten Evensen, Asta-stiftelsen

Digitalisering – fra ide til komplett tjeneste – Odd Gunnar Ludvigsen og Elisabeth Nilsen Edler Fylkesarkivet i Oppland

Digitaliseringsenheten – Odd Gunnar Ludvigsen og Elisabeth Nilsen Edler Fylkesarkivet i Oppland

Nasjonal publiseringsplattform – Anette Clausen, Riksarkivet

Hvalfangstarkiver på nett – Heidi Meen, Vestfoldarkivet

SESJON: FORSKNING OG FORMIDLING

Historie på individnivå – historieforskning basert på datagrunnlag fra fagsystemer – Børge Strand, IKA Øst

Norwegian Archives and the Reconstruction of Past Climate in the Southern Ocean – Clive Wilkinson, University of East Anglia

Arkiv og media. Om samarbeidet Vestfoldarkivet og NRK Vestfold – Marianne Åkermann, NRK Vestfold (ikke tilgjengelig) Les om samarbeidet her.

På asylet – arkivopplæring for historiestudenter – Ingfrid Bækken, Bergen byarkiv

«Det angår også deg» – Ulla Nachtstern, Vestfoldarkivet (ikke tilgjengelig)

PLENUM 15. SEPTEMBER

Samspillet Arkivverket og KAI – Inga Bolstad, Riksarkivet

Klikk her eller på bildet nedenfor for å komme til informasjon om KAI-konferansen 2016.

pc-forsidebilde-kai-2016
Foto: Heidi Meen. Layout: Linn Liverød.