Framnæsprosjektet i havn

Den første fasen av ordningen av arkivene etter Framnæs mekaniske Værksted er nå avsluttet. 

Arkivet Framnæs mekaniske Værksted dokumenterer over 100 års skipsbyggervirksomhet i Sandefjord, og det ordnede materialet er nå tilgjengelig på Vestfoldarkivets lesesal.

Prosjektet har vært gjennomført som et samarbeid mellom Hvalfangstmuseet, Vestfoldarkivet og tidligere funksjonærer og andre ansatte ved FMV.

Arkivar Helena I. Eriksson har vært prosjektleder.

Prosjektet har vært finansiert av Norsk Kulturråd.

Ti mennesker rundt et stort ord
Foto viser (f.v.) Britt Aabol, Elisabeth Holmsen, Dag Børresen, Helena I. Eriksson, Dagfinn Nedal, Johnny Salen, Olav Gulliksen, Kristoffer Wegger, Finn Andersen og Ole Johs. Brunæs. FOTO: Ulla Nachtstern Tannmand, Vestfoldarkivet.
Reoler i et arkivmagasin med arkivbokser og protokoller.
Arkivet etter Framnæs mekaniske verksted. FOTO: Ulla Nachtstern Tannmand