Fylkeskommunal administrasjonshistorie

Med støtte fra Kulturrådet har Vestfoldarkivets arkivar, Ingrid Nøstberg, hatt et fire måneders engasjement for å skrive og publisere artikler på Wikipedia. 16 artikler knyttet til fagområdet videregående opplæring er nå tilgjengelig på Wikipedia

Den første fasen i Landslaget for privatarkiv (LLP) sitt prosjekt om fylkeskommunal administrasjonshistorie er nå sluttført. Med støtte fra Kulturrådet har Vestfoldarkivets arkivar, Ingrid Nøstberg, hatt et fire måneders engasjement for å skrive og publisere artikler på Wikipedia.

16 artikler knyttet til fagområdet videregående opplæring er nå tilgjengelig på Wikipedia, i tillegg til en generell artikkel om fylkeskommunenes administrasjonshistorie. Artiklene kan søkes opp ved å skrive «kategori: fylkeskommunal forvaltning» i søkefeltet i Wikipedia. Artiklane er også lenket til hverandre internt i Wikipedia.

Artikler på Wikipedia:

Fylkeskommune
Fylkesskolesjef
Fylkesskolestyre
Fylkesskolekasse
Amtsinspektør
Skoledirektør
Videregående opplæring
Høyere allmennskole
Fagopplæring
Yrkesopplæringsnemd
Maritim utdanning
Teknisk aftenskole
Landbruksskole
Husflidsskole
Amtsskole
Yrkesskole
Handelsgymnas
Husmorskole
Fylkesarkiv

Veien videre

Det er et mål å publisere artikler om fylkeskommunens øvrige saksområder, og LLP og prosjektgruppa arbeider aktivt for videre finansiering. Det er derfor svært gledelig at LLP har mottatt kr 75 000 fra Riksarkivaren for å kunne videreføre dette arbeidet. Prosjektgruppa har bestått av Anne Aune (Hordaland fylkesarkiv), Snorre Øverbø (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane) og Ketil Jensen (Arkiv i Nordland). Ingrid Nøstberg begynner i ny jobb i Riksarkivet og går dermed ut av prosjektgruppa.

 

 

Wikipedias logo - en globus satt sammen av puslebiter med ulike symboler og tegn
Artiklene kan søkes opp ved å skrive «kategori: fylkeskommunal forvaltning» i søkefeltet i Wikipedia.