Hans Chr. Evensen

Evensen i Storgaten ca. 1914. Fotograf Th. Larsen
Evensen i Storgaten ca. 1914. Fotograf Th. Larsen

I 1884 etablerte den da 26 år gamle Hans Christian Evensen, en jernvarehandel i Storgaten 26 i Tønsberg. Varelageret var bredt, og omfattet handel med isenkram, verktøy, skips- og hvalfangstutstyr samt kjøkkenutstyr. Fram til 1914 drev Evensen sin forretning fra Storgaten 36, i 1914 kjøpte han imidlertid nabogården og flyttet butikken dit.

Hans Chr. Evensen ble etterfulgt av sønnen Leif, som etter flere års drift overlot forretningen til sin sønn i 1954. Hans Christian Evensen jr. drev så firmaet sammen med sin kone Randi Evensen. Etter hans død i 1980 drev enken forretningen videre, til datteren, Tone tok over driften.

Forretningen ble avviklet omkring år 2000.

Vestfoldarkivet fikk nylig avlevert arkivet som omfatter 4,5 hyllemeter og inneholder fortrinnsvis regnskapsmateriale.

Kilder:
Arkivet etter Hans Chr. Evensen AS (A-2335) og Sven Døvle Larsen: «Værs´go neste….» Handel og vandel i Tønsberg gjennom tidene, 1999

Tekst: Lone Kirchhoff, Vestfoldarkivet.