Historien til Nøtterøy sparebank sikres

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg har bevilget 50.000,- til bevaring av Nøtterøy sparebanks historiske arkiv.

Historien til Nøtterøy sparebank går helt tilbake til 1857. Dette var i en tid da stadig flere sparebanker ble etablert – med den hensikt å få folk til å spare sine penger med gevinst, samt å kunne tilby folk som ville investere, lån. Sparebankene var viktige for å få fart i næringslivet.

Bankens historiske arkiv utgjør cirka 20 hyllemeter, og nå har Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg bevilget 50.000,- som skal gå til å få orden på arkivmaterialet.

Vestfoldarkivet skal systematisere og katalogisere arkivet, slik at det på sikt kan bli tilgjengelig for interesserte. Nyere dokumentasjon vil være klausulert.

Ordningsprosjektet starter opp høsten 2020.

Vestfoldarkivet takker Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg for støtten!

Bildet viser gulnet konvolutt det står Nøtterø sparebank på og et sort-hvit portrettfoto av en mann med skjegg
Lensmann Chr. Egeberg (på bildet) var direksjonens første formann. De øvrige åtte medlemmene var alle skipsredere, med unntak av sogneprest G.P. Harbitz. Foto: Marit Slyngstad.
Bunker med urodnet arkivmateriale i magasinet
Arkivet etter Nøtterøy sparebank består av mange protokoller, samt en del eldre, løse papirer. Foto: Marit Slyngstad.