Utforsk arkivene

 • All
 • Andre verdenskrig
 • Annet
 • Arbeiderbevegelse
 • Artikler fra Arkivert
 • Det angår også deg
 • Fotobevaring
 • Hvalfangsthistorie og sjøfart
 • Idrett og foreningsliv
 • Industri og næringsliv
 • Kvinnehistorie
 • Mat og helse
 • Musikk
 • Prosjekter
 • Skolehistorie
 • Våre samlinger
En gruppe kvinner på et industriområde

Fotosamlinger og enkeltfotografier som følger med arkivene.

Svart hvitt fotografi av menn og kvinner som går utenfor bygning

Verftsindustrien har stått for mange viktige industriarbeidsplasser i Vestfold. I dag har verftene enten blitt lagt ned eller fått nye funksjoner. Men i arkivene er dokumentasjonen etter verftene bevart.

Fotografi av to menn som arbeider med produkter ved hvert sitt bord

For en stund tilbake fikk Vestfoldarkivet arkivet etter fotograf Bjørn Harstads virksomhet; reklamefotografering med hele Vestfold som nedslagsfelt. Dette materialet skulle vise seg å ha en verdi langt utover sitt opprinnelige mer kommersielle opphav.

Fotografi i sepiatoner fra skobutikk med kunde og selger

Fra skotøyutsalget til Sandefjord Skofabrikk. År og fotograf ukjent.

Svart logo tegnet på hvit bakgrunn

I 1899 ble Kaldnes Patentslip og mekaniske Værksted etablert på Nøtterøysiden av Tønsberg kanal. Siden den gang har området vært preget av verftets skiftende aktivitet. I dag er industrien erstattet av boliger. Beddingen er erstattet av moderne boligkomplekser.

Bildet viser et utdrag fra en norskstil skrevet av en elev ved Skiringssal ungdomsskole i 1909.

I arkivet etter Skiringssal folkehøgskole finnes det mapper med elevarbeider fra ungdomsskolen, herunder norske stiler. Fra 1910 finner vi blant annet Sigurd Froms fortelling om «Hvad jeg saa i byen» - hvor han levende forteller om sin dagtur til Holmestrand.

Bildet viser en bunke med gamle brev og postkort

Av andre privatarkiver finnes personarkiver, gårdsarkiver, samlinger, minneinnsamlinger og institusjonsarkiver.

Bildet viser en illustrasjon fra russeavisen i 1940.

Blant annet Hortensrussen har lange tradisjoner med å markere slutten på årelang skolegang. Dette finner vi for eksempel spor av i arkivet etter Horten kommunale høyere almenskole.

Bildet viser OB-produkter i en solstol.

Sabas produkter har vært nyttige for norske kvinner siden 1945.

Sort-hvitt-bilde av en gruppe kvinner sitter på et stort bord og syr på sko

Under varemerket «National» har Sandefjord Skofabrikk AS holdt det gående helt siden 1908. Virksomheten ble landskjent og i mange år var fabrikken Sandefjords største industrielle bedrift.

Reklamefoto av tre pakker med Saba sanitetsbind

«Aktieselskapet Saba er et ansvarlig selskap med det formål å drive fabrikkvirksomhet og hva dermed står i forbindelse». Slik startet i 1946 den formelle historien om sanitetsbindet «Saba» og de mange produktene som kom til å lette livet til kvinner.

Sort-hvit-bilde av en sneaker med to hvite striper på siden
Denne National-skoen fra 1978 er produsert av Sandefjord Skofabrikk. Men dette er ikke den eneste skotypen de har produsert. Se flere skomodeller og andre fotografier fra Sandefjord Skofabrikk på Vestfoldmuseenes FotoWeb. Kilder A-1019 – Pa 17 – ...

Med tariffestet ferie kom tanken om egne feriehjem. I Vestfold hadde de fleste store arbeiderforeningene egne feriehjem.

Sort-hvitt-bildet viser unge festkledte gutter som sitter på lasteplanet på en gammeldags lastebil
Vi ser ikke fargen på bildet, men dette er blåruss fra Tønsberg handelsgymnasium på 1950-tallet. Tønsberg handelsgymnasium, ble senere til Bjørn Farmann, og er i dag en del av Greveskogen videregående skole. A-1162 - Vestfold ...
Bildet viser en bunke løse, slite ark.

I 1940 falt det norske demokratiet. Alle partier ble forbudt bortsett fra Nasjonal Samling. Nøtterøy AUF klarte å lure okkupasjonsmakten.

Bildet viser en forside på en rapport. Det står Porsjektrapport over et sort-hvitt-bilde av en bro. Under står det Bevaring av næringslivsarkvier - bevaringsvurderinger og arbeidsmetodikk. Eksempel fra mekanisk industri». Marit SLyngstad.. Vestfoldarkivets logo.

I desember 2020 ble rapporten fra prosjektet «Bevaring av næringslivsarkiver – bevaringsvurderinger og arbeidsmetodikk» ferdig og sendt til Arkivverket.

To gutter arbeider med slegge og ambolt

Fagopplæringen utgjør en stor og viktig del av det norske utdanningssystemet. Opplæringen er basert på et samarbeid mellom de yrkesfaglige skolene og næringslivet selv, og har grunnlag i behovet for faglært arbeidskraft innen industri og håndverk.

Bildet i svart/hvitt viser flensing av hval.

Gjennombruddet for den moderne kommersielle hvalfangsten kom med Svend Foyn på 1860-tallet og strekker seg helt frem til 1968, da den siste norske ekspedisjon deltok i pelagisk fangst i Antarktis.

Tegning i farger av tre menn. En står og spiller trekkspill. En annen sittter og tatoverer en annen på armen.

Sjømannsvise hentet fra Gjerdesamlingen. Melodi: «Teddybjørnens vise» av Alf Prøysen.

Sort-hvitt-bilde av en to etasjes bolig med stor terrasse.

I årene 1956-1965 var Langevannhytta i Andebu feriehjem for Tønsberg Jern- og Metallarbeiderforening avd. 67. Tanken om om egne feriehjem kom med tariffestet ferie, og i Vestfold hadde de fleste store arbeiderforeningene egne feriehjem.

Bildet i svart/hvitt viser Tønsberg Guttemusikkorps 17. mai 1931.

Vestfoldarkivet oppbevarer historiske arkiver etter flere korps. Dette er arkiver som dokumenterer stor entusiasme og høy aktivitet i en årrekke.

Bildet viser et negativ av et fotografi

Noen ganger trenger man en magiker som Mekonnen Wolday, Vestfoldmuseenes fotograf, for å trylle frem de flotteste motiver fra glemselen.

Under krigen var tilgangen til kjøtt ofte begrenset. Hva lagde man da til jul?

Svart hvitt fotografi av fabrikklokale med mann foran store valser

Å bevare arkiver etter private bedrifter er viktig for å sikre en helhetlig dokumentasjon av historie og samfunnsutvikling i en region. I Buskerud går mange bedriftsarkiver tapt gjennom nedleggelser og fusjoner, fordi fylket mangler en arkivinstitusjon med et overordnet ansvar for privatarkiv.

Bildet i svart/hvitt viser et loppemarked til inntekt for poliosaken.

Poliomyelitt var en svært fryktet sykdom i Norge frem til poliovaksinen ble tatt i bruk i 1956.

Svart hvitt fotografi av bygning med snø og trær i forgrunn

De videregående skolene har ikke alltid hatt de navnene de har i dag. Det kan derfor være vanskelig å orientere seg i de eldre arkivene etter skolene som vi oppbevarer i Vestfoldarkivet. Her følger derfor en oversikt over dagens videregående skoler i Vestfold og hvilke navn de har hatt tidligere.

Bildet viser en jenteklasse fra Skiringssal Folkehøgskole i 1906.

Vestfoldarkivet er depot for tidligere Vestfold fylkeskommune.

Bildet viser et utsnitt av selvmotsigende mannskapskort fra arkivet

Mon tro hvordan man skal tolke dette? Kortet med den noe uventede konklusjonen er ett av mange tusen mannskapskort etter forhyring (ansettelse til tjeneste om bord i et skip) som oppbevares i Vestfoldarkivet.

Svart hvitt oversiktsbilde av båter og industribygninger

Hva var dette Amin-anlegget? Hva i all verden er spektrofotometeranalyse? Og hva gikk CBS-prosjektet ut på? Som arkivar møter man mange utfordringer når arkiver skal systematiseres. Spesielt gjelder dette arkiver etter næringslivsvirksomheter – som arkivet etter Jahres fabrikker.

Svart hvitt fotografi fra butikklokale

Handel har endret seg gjennom tidene. Fra byttehandel, via landhandler og supermarkeder, til dagens handel der mye foregår gjennom nettløsninger. Handel har formet samfunnet, og samfunnet har formet handelen.

Bildet viser Moritz Nachtsterns manuskript

Torsdag 26. november 1942 kl. 5.30 forlot et tog Berg stasjon utenfor Tønsberg. Om bord befant det seg 227 jødiske menn, som hadde vært internert på Berg i tiden fra 26. oktober samme år. Åtte av dem var 16 år eller yngre.

Brun skinnfotball pålimt ordene Fra Fotball-fornten og et et bilde av klubbhuset under.

Idrettsforeningen FRAM ble stiftet 15. januar 1894, den gang som en sammenslåing av flere gutteklubber. Foreningen er en av landets eldste med organisert fotball som aktivitet.

En kran holder tømmer i luften. To menn står opp tømmer rett ved.

Vestfoldarkivet oppbevarer flere arkiver etter treforedlingsindustrien i Vestfold.

Mannskapslister

Vi får ofte spørsmål om hjelp til å finne dokumentasjon om personer som har vært til sjøs eller på hvalfangst. Her får du noen eksempler på hvordan du kan gå fram for å finne “din” sjømann i Vestfoldarkivet.

Forsiden av en gammel slitt bok med overskriften Småpikenes kokebok og en illustrasjon som viser ei ung jente lent over en gammel vedfyrt komfyr

Kokeboken fra 1908 ble skrevet til småpiker og utgitt med det formål at pikene skulle kokkelere i dukkestuen, og på den måten øve seg i matlaging for å bli god husmor. Vi har testet fire av de 52 oppskriftene.

Bildet viser Tønsberg Papirarbeidernes Forenings fane. Navn og stiftelsesdato står skrevet i gull.

«Samhold i yrke, gir seirende styrke.» Slagordet som står på baksiden av Tønsberg Papirarbeiderforenings fane, dukker også av og til opp på sidene i foreningens protokoller.

En gruppe mennesker går ute i et snødekt landskap med et gjerde rundt

Dette er Vestfoldarkivets bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Bildet i sort-hvitt viser flensing av hval på land

I Vestfoldmuseene oppbevares nå mer enn 500 hyllemeter med privatarkiver som kan knyttes direkte eller indirekte til den moderne norske kommersielle storhvalfangsten.

Bildet i svart/hvitt er fra 1. mai 1946 i Sandefjord.

1. mai-bildene under er hentet fra Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold.

Svart hvitt bilde av to menn

At Tønsberg i århundrer har vært en viktig sjøfartsby er godt kjent. Det at byen også, gjennom sjøfarten og dens sjømenn, gav grunnlaget til en av landets aller første store kommersielle fotografer er kanskje mindre kjent. I denne artikkelen ser vi litt nærmere på Theodor Larsens vei fra barberkniven til fotografiapparatet.

Illustrasjon i svart hvitt av to bygninger i landlig landskap med hage og gressende kuer

Skolehistorie gjenspeiler samfunnsutviklingen vår, og landbruksskolen i vårt fylke har en lang historie. Faktisk den lengste i landet.

Svart hvitt klassebilde fra 1800-tallet

Etableringen av Larvik lærerforening i 1870 ble starten på en utvikling som skulle løfte Larviksskolen og gjøre skolehverdagen bedre for elevene.

Et mannskapsbilde tatt ombord i et skip. Endel har kledd seg ut med store skjegg foran ansiktet.

Når Neptun kom om bord var det noe helt spesielt som skulle skje (og fortsatt skjer), nemlig linjedåp.

Sort-hvitt bilde av unge kokker i uniform på et stort kjøkken

Visste du at Norges første stuertskole ble opprettet i Sandefjord i 1893? Initiativet kom fra skipsreder og konsul Johan Bryde.

Tegnet kompassrose med illustrasjon av sjø og skip i midten
Digitalisert arkivmateriale fra Vestfoldmuseenes samlinger er og blir publisert på Digitalarkivet, på Arkivportalen, på hvalfangstarkiver.no og på nettsiden til Slekt og Data Vestfold.   Hva er publisert på Digitalarkivet? Her finner du oversikt over Vestfoldarkivets ...
Svart hvitt bilde av skoleklasse ved pultene

Hvor finnes elevoversikter fra folkeskolen? Hvor kan jeg få dokumentasjon på bestått svenneprøve? Finnes det et klassebilde av min bestefar?

Helt fra oldtiden har mennesker korrespondert i brevs form, og med bedring av skrive- og leseferdigheten, ble brevskriving utpå 1800-tallet ganske alminnelig blant folk flest. På samme tid begynte man også å bruke konvolutter, som skulle beskytte brevene under sending.

Svart hvitt bilde av menneskegruppe på utsiden av bygning

Ved grevskapstidens slutt kjøpte Larvik by det som i dag er kjent som Herregården i Larvik. Bygningen var et av de viktigste symbolene for unionen med Danmark, og ble straks gjort om til offentlige formål. Blant annet til skole.

Bildet viser et klassebilde av Skiringssal ungdomsskole, 1925-26.
Slik så de ut, de som gikk på Skiringssal ungdomsskole i skoleåret 1925-26. (Fotograf Bryn.) A-1321 - Vestfold fylkeskommune. Skiringssal folkehøyskole  
Blå forside med teksten Gammal Vestfoldmusikk ved Øystein Gjerde Sånn spella demm hos åss.

I 1979 begynte Øystein Gjerde innsamlingen av folkemusikk i Vestfold. Med seg hadde han Anne Grethe Huseby, Per Ola Nyhus og Svein Aakerholt, alle fra leikmiljøet i Sandefjord, fra Sandar leikarring og Nemnda for folkelig musikk, sang og dans i Vestfold.

Moritz-og-Ragnhild-Gorwitz-1935

I 1935 forelsket Moritz fra Oslo og Ragnhild fra Valdres seg i hverandre. De skulle få et langt samliv, tre døtre og umenneskelige utfordringer.

Sort-hvitt bilde av en fabrikkbygning i murstein med en skorstein

Vestfoldarkivet har arkiver etter et bredt spekter av næringsliv fra fylket. Dette er arkiver etter blant annet handel, bank, mekanisk industri og annen industri.

Utsnitt av Lilian Franklin Bulls almanakk fra juni 1914.

Da erkehertug Franz Ferdinand, tronfølger til keiserriket Østerrike-Ungarn, ble skutt og drept i Sarajevo søndag 28. juni 1914, var opptrappingen til det som skulle bli 1. verdenskrig i gang.

Sepiatonet skolebilde, tatt ute på plen med skog i bakgrunn

I 1875 vedtok Stortinget at det skulle etableres amtsskoler i hvert amt i Norge. Amtsskolene var ment som et tilbud om videregående skolegang for bygdeungdom etter endt folkeskole. I Vestfold ble det opprettet hele tre slike skoler.

Et instrument brukt til å navigere med på sjøen

Utdanningen innen sjøfart har en lang og stolt historie i Vestfold - med flere navigasjonsskoler, maskinistskoler og landets eldste kokk- og stuertskole.

Bildet viser flere ulike skiklisterbeholdere fra Tubefabrikken.

Virksomheten til Tubefabrikken AS startet opp i Oslo i 1942, da oppfinner Ringdal utviklet et patent for papirtuber.