Utforsk arkivene

 • All
 • Andre verdenskrig
 • Annet
 • Arbeiderbevegelse
 • Artikler fra Arkivert
 • Det angår også deg
 • Fotobevaring
 • Hvalfangsthistorie og sjøfart
 • Idrett og foreningsliv
 • Industri og næringsliv
 • Kvinnehistorie
 • Mat og helse
 • Musikk
 • Prosjekter
 • Skolehistorie
 • Våre samlinger
 • Veiledning
Bildet viser en avisartikkel med tittelen «Samler krigshistorie».

Vi kan vanskelig tenke oss hvordan livet som sjømann var under krigen. Hvordan overlever man år i konstant redsel for å oppleve angrep av torpedobåter, ubåter eller fly?

Et mannskapsbilde tatt ombord i et skip. Endel har kledd seg ut med store skjegg foran ansiktet.

Når Neptun kom om bord var det noe helt spesielt som skulle skje (og fortsatt skjer), nemlig linjedåp.

Bildet viser håndskrevne kartotekkort. Et kort stikker opp.

Interessen for slektsforskning er større enn noen gang. Vi vil vite hvem vi slekter på og hvordan de egentlig har levd. Om du er en av dem som ønsker å grave litt mer i dette og din slekt har røtter i Vestfold, kan det hende du kan finne spennende informasjon hos oss.

«Nu er det klart for sjøsettingen», står det på papirlappen som er limt inn i fotoalbumet fra Kaldnes Mekaniske Verksted.

Sort-hvitt-bildet viser unge festkledte gutter som sitter på lasteplanet på en gammeldags lastebil
Vi ser ikke fargen på bildet, men dette er blåruss fra Tønsberg handelsgymnasium på 1950-tallet. Tønsberg handelsgymnasium, ble senere til Bjørn Farmann, og er i dag en del av Greveskogen videregående skole. A-1162 - Vestfold ...
Bildet viser en bunke med gamle brev og postkort

Av andre privatarkiver finnes personarkiver, gårdsarkiver, samlinger, minneinnsamlinger og institusjonsarkiver.

Sort-hvitt-bilde som viser en stor hengebro over en fjord

I disse dager blir brua som gjerne går under navnet Gamle Varoddbrua, revet. Den krysser Topdalsfjorden øst for Kristiansand. Brua har blitt erstattet av ei flunkende ny bru, som skal lede trafikken i østgående retning.

Bildet i svart/hvitt viser Tønsberg Guttemusikkorps 17. mai 1931.

Vestfoldarkivet oppbevarer historiske arkiver etter flere korps. Dette er arkiver som dokumenterer stor entusiasme og høy aktivitet i en årrekke.

Bildet viser en egglisens på pingvinegg.

Dette dokumentet er noe så uvanlig som en egglisens, dvs. en tillatelse til å plukke 1.000 pingvinegg.

13 sort-hvitt-portretter av unge menn er limt på en gul papp. Det står skrevet: Sjømenn fra Stavern, fallt for Norge 1939-45er limt

Leter du etter slekta under krigen, er system og struktur viktig. Du bør begynne med å samle alt du har av opplysninger, også uinteressante. Det beste er å følge en persons liv fra slutten av 1930-tallet, gjennom alle kildene under krigen og et par år etter. Her følger en rekke tips og råd til hvordan du kan gå frem:

Svart hvitt bilde av to menn

At Tønsberg i århundrer har vært en viktig sjøfartsby er godt kjent. Det at byen også, gjennom sjøfarten og dens sjømenn, gav grunnlaget til en av landets aller første store kommersielle fotografer er kanskje mindre kjent. I denne artikkelen ser vi litt nærmere på Theodor Larsens vei fra barberkniven til fotografiapparatet.

Brun skinnfotball pålimt ordene Fra Fotball-fornten og et et bilde av klubbhuset under.

Idrettsforeningen FRAM ble stiftet 15. januar 1894, den gang som en sammenslåing av flere gutteklubber. Foreningen er en av landets eldste med organisert fotball som aktivitet.

Sort-hvitt-bilde av seks aluminiumsbokser

Historien om aluminiumindustrien i Holmestrand gir oss nye perspektiver på framveksten av det moderne Norge. Aluminiumindustrien er i dag landets mest betydningsfulle næring etter olje og gass.

Sort-hvit-bilde av en gammel buss merket med SABA. Mann i uniform står foran bussen.

På 1950-tallet kunne denne bussen litt utenom det vanlige observeres langs landeveien.

Svart hvitt bilde av lokale der barn sitter rundt flere bord.

Etter å ha hørt nyhetene på radioen 9. april 1940 valgte noen familier å holde barna hjemme. Men de fleste sendte barna som normalt av sted. Disse ble straks sendt hjem igjen, da det ble klart at tyskerne hadde overfalt landet. Dette var starten på fem år med dårlig undervisning, lite skoleutstyr og trange lokaler.

Hvalfanger foran en hval på land

Vi har  fått prosjektmidler av Riksarkivaren til å ordne, tilgjengeliggjøre og formidle en rekke arkiver knyttet til hvalfangstnæringen. 

Svart hvitt bilde av to kvinner i campingstoler

Da bilfergen Peter Wessel ankom Larvik 4. juni 1937, startet en ny type reisevirksomhet over Skagerak. Danmark ble det nye reisemålet for ferieglade nordmenn - og norske fjell ble fylt av dansker. Arkiv- og fotomateriale etter Larvik Line gir oss et unikt innblikk i kulturen om bord på båtene, samt betydningen virksomheten har hatt, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Svart hvitt fotografi av store og små bygninger med slette og elv i forgrunn

Fra en beskjeden start omkring 1860 vokste treforedling i løpet av 50 år til å bli en av Norges viktigste industrier. Det ble anlagt fabrikker i de fleste store vassdrag. Men ingen steder lå tremasse- og papirfabrikkene så tett som i Drammensvassdraget.

Svart hvitt oversiktsbilde av båter og industribygninger

Hva var dette Amin-anlegget? Hva i all verden er spektrofotometeranalyse? Og hva gikk CBS-prosjektet ut på? Som arkivar møter man mange utfordringer når arkiver skal systematiseres. Spesielt gjelder dette arkiver etter næringslivsvirksomheter – som arkivet etter Jahres fabrikker.

Mannskapslister

Vi får ofte spørsmål om hjelp til å finne dokumentasjon om personer som har vært til sjøs eller på hvalfangst. Her får du noen eksempler på hvordan du kan gå fram for å finne “din” sjømann i Vestfoldarkivet.

Norsk bergindustri arkiv logo på et bilde fra et steinbrudd

Prosjektet er en nasjonal satsing med mål om å etablere Norsk bergindustriarkiv.

En kvinne og en mann står inne i arkivmagasinet. De holder en stor sjekk.

Vestfoldarkivet har fått 200 000,- i støtte fra Sparebank 1 Stiftelsen BV for å systematisere og katalogisere arkivene etter Sandefjord sparebank, Sandar sparebank, Tjølling sparebank, Fredriksvern sparebank og Borre sparebank.

Sort-hvitt-bilde av en gruppe kvinner sitter på et stort bord og syr på sko

Under varemerket «National» har Sandefjord Skofabrikk AS holdt det gående helt siden 1908. Virksomheten ble landskjent og i mange år var fabrikken Sandefjords største industrielle bedrift.

Tegning av herregård ved vann

Ikke alle vet at herregårder og herregårdskultur har en mange hundreårig historie i Norge. Også her.

Kart over kommunene i Vestfold og Telemark fylke

Før årets fylkessammenslåing har vår region hatt mange ulike navn. Vestfold og Telemark har ikke alltid hatt disse navnene, og heller ikke alltid vært fylker.

Bildet viser Tønsberg Papirarbeidernes Forenings fane. Navn og stiftelsesdato står skrevet i gull.

«Samhold i yrke, gir seirende styrke.» Slagordet som står på baksiden av Tønsberg Papirarbeiderforenings fane, dukker også av og til opp på sidene i foreningens protokoller.

Svart hvitt fotografi fra butikklokale

Handel har endret seg gjennom tidene. Fra byttehandel, via landhandler og supermarkeder, til dagens handel der mye foregår gjennom nettløsninger. Handel har formet samfunnet, og samfunnet har formet handelen.

Svart hvitt fotografi av menn og kvinner som går utenfor bygning

Verftsindustrien har stått for mange viktige industriarbeidsplasser i Vestfold. I dag har verftene enten blitt lagt ned eller fått nye funksjoner. Men i arkivene er dokumentasjonen etter verftene bevart.

Tegning av skipsbygging

I 2014 fikk Vestfoldarkivet overlevert tegninger av illustratøren William Liverød.

Malt illustrasjon av svart skip

I Vestfoldarkivets magasin er det bevart tre håndskrevne og vakkert illustrerte lærebøker i navigasjon. Disse er skrevet av unge menn i engelsk fangenskap under Napoleonskrigene. Den opplæringen de fikk i fangenskap var på mange vis oppstarten til navigasjonsundervisningen på 1800-tallet.

Bildet i svart/hvitt er fra 1. mai 1946 i Sandefjord.

1. mai-bildene under er hentet fra Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold.

Helt fra oldtiden har mennesker korrespondert i brevs form, og med bedring av skrive- og leseferdigheten, ble brevskriving utpå 1800-tallet ganske alminnelig blant folk flest. På samme tid begynte man også å bruke konvolutter, som skulle beskytte brevene under sending.

En tegning av et seilskip med dansk flagg

Det er ikke alltid vi landkrabber vet hva de mer sjøvante egentlig snakker om. Men det er heldigvis ofte mulig å sette seg inn i.

Bildet viser en illustrasjon av polarhunden «Beef».

I 1906 var skipshunden Beef med på et dramatisk forlis.

Bildet viser Frams fotballag. Fra venstre: Thor Svendsen, Johan Thoresen, Valter Hetty, Nicolai Hagen, Thorleif Evensen, Sigurd Nilsen, Bjarne Larsen, Fredrik Hetty, Ludvig Jensen, Rolf Johnsen og Sverre Hansen.

Vestfoldarkivet har arkiver etter en rekke organisasjoner, lag og foreninger.

Bildet i svart/hvitt viser 1.mai-toget i Tønsberg i 1950.

Arbeiderfanen har en lang og ærerik historie. Helt siden de første arbeiderforeningene skaffet seg de første arbeiderfanene rundt 1850, har fanen vært et viktig samlingsmerke for arbeiderbevegelsen.

Utsnitt av Lilian Franklin Bulls almanakk fra juni 1914.

Da erkehertug Franz Ferdinand, tronfølger til keiserriket Østerrike-Ungarn, ble skutt og drept i Sarajevo søndag 28. juni 1914, var opptrappingen til det som skulle bli 1. verdenskrig i gang.

Bildet i svart/hvitt viser Ugleteatret i aksjon i 1909-1910.

I 1901 spilte Tønsberg gymnasiesamfunn komedie for første gang.

Svart hvitt fotografi av arbeidere som arbeider med stoffer

De fleste har hatt et forhold til brynjetrøya. Kanskje Cliff Richard også. Men husker du Mono-kinien? Begge deler er produsert av Brynje trikotasjefabrikk i Larvik.

Tegning i farger av tre menn. En står og spiller trekkspill. En annen sittter og tatoverer en annen på armen.

Sjømannsvise hentet fra Gjerdesamlingen. Melodi: «Teddybjørnens vise» av Alf Prøysen.

Vi ser et blått stempel der det står Arbeiderbevegelsen Arkiv i Vestfold

Samlingen til Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold utgjør ca. 250 hyllemeter og har nærmere 400 arkivskapere.

Bildet viser et utdrag fra en norskstil skrevet av en elev ved Skiringssal ungdomsskole i 1909.

I arkivet etter Skiringssal folkehøgskole finnes det mapper med elevarbeider fra ungdomsskolen, herunder norske stiler. Fra 1910 finner vi blant annet Sigurd Froms fortelling om «Hvad jeg saa i byen» - hvor han levende forteller om sin dagtur til Holmestrand.

Sort-hvitt-bilde av et stort lokale med bord dekket til julebord

I arkivene etter bedrifter, lag og foreninger finner vi programmer og fotografier som viser oss at ordningen med julebord har vært et viktig trivselstiltak for ansatte og medlemmer.

Bildet viser en annonse i svart/hvitt med tittelen «Lette julegaver» og bilder av kjøkkenartikler.

«Eventyret om aluminium» med videreforedling av råaluminium startet i 1919, og fabrikken i Holmestrand ble raskt Norges største innen videreforedling.

Bildet viser et reklamebilde for Sabaprodukter.

Historien om sanitetsbindet «Saba» begynte i Søndre Slagen utenfor Tønsberg i 1945.

Bildet i svart/hvitt viser et loppemarked til inntekt for poliosaken.

Poliomyelitt var en svært fryktet sykdom i Norge frem til poliovaksinen ble tatt i bruk i 1956.

Reklamefoto av tre pakker med Saba sanitetsbind

«Aktieselskapet Saba er et ansvarlig selskap med det formål å drive fabrikkvirksomhet og hva dermed står i forbindelse». Slik startet i 1946 den formelle historien om sanitetsbindet «Saba» og de mange produktene som kom til å lette livet til kvinner.

Fotografi i sepiatoner fra skobutikk med kunde og selger

Fra skotøyutsalget til Sandefjord Skofabrikk. År og fotograf ukjent.

Bildet viser en plantegning av Tønsberg Feriekolonier på Glomstein.

I vårt distrikt assosierer vi ofte begrepet feriekoloni med Hudøy, men vi hadde også Tønsberg Feriekolonier på Glomstein ute på Nøtterøy.

Sort-hvitt bilde av unge kokker i uniform på et stort kjøkken

Visste du at Norges første stuertskole ble opprettet i Sandefjord i 1893? Initiativet kom fra skipsreder og konsul Johan Bryde.

Logo Agnes Fabrikker AS

Vestfoldarkivet har fått midler fra Riksarkivaren til å systematisere arkivet etter Agnes Fyrstikkfabrikk (1877-1984) og arbeidet er nå i full gang.

Svart hvitt bilde av menneskegruppe på utsiden av bygning

Ved grevskapstidens slutt kjøpte Larvik by det som i dag er kjent som Herregården i Larvik. Bygningen var et av de viktigste symbolene for unionen med Danmark, og ble straks gjort om til offentlige formål. Blant annet til skole.

Svart hvitt fotografi av arbeiderboliger i landskap med snø og fjell

I 1919 ble det bygget flere arbeiderboliger ved Trosvik Slip & Verksted i Brevik. Disse skulle sikre en jevn tilgang på arbeidsfolk på verftet ved å lokke med gode boforhold. Boligene ble kalt Egne hjem.

Bildet i svart/hvitt viser flensing av hval.

Gjennombruddet for den moderne kommersielle hvalfangsten kom med Svend Foyn på 1860-tallet og strekker seg helt frem til 1968, da den siste norske ekspedisjon deltok i pelagisk fangst i Antarktis.

Svart logo tegnet på hvit bakgrunn

I 1899 ble Kaldnes Patentslip og mekaniske Værksted etablert på Nøtterøysiden av Tønsberg kanal. Siden den gang har området vært preget av verftets skiftende aktivitet. I dag er industrien erstattet av boliger. Beddingen er erstattet av moderne boligkomplekser.

Bildet viser forsiden på Arkivert 2016 som har maritim historie som tema. På bildet ser vi to sjømenn på dekk.

Her kan du lese bladet ARKIVERT digitalt - 40 sider med stoff relatert til maritim historie.