Utforsk arkivene

 • All
 • Andre verdenskrig
 • Annet
 • Arbeiderbevegelse
 • Artikler fra Arkivert
 • Det angår også deg
 • Fotobevaring
 • Hvalfangsthistorie og sjøfart
 • Idrett og foreningsliv
 • Industri og næringsliv
 • Kvinnehistorie
 • Mat og helse
 • Musikk
 • Prosjekter
 • Skolehistorie
 • Våre samlinger
 • Veiledning
To gutter arbeider med slegge og ambolt

Fagopplæringen utgjør en stor og viktig del av det norske utdanningssystemet. Opplæringen er basert på et samarbeid mellom de yrkesfaglige skolene og næringslivet selv, og har grunnlag i behovet for faglært arbeidskraft innen industri og håndverk.

Moritz-og-Ragnhild-Gorwitz-1935

I 1935 forelsket Moritz fra Oslo og Ragnhild fra Valdres seg i hverandre. De skulle få et langt samliv, tre døtre og umenneskelige utfordringer.

Fotografi av to menn som arbeider med produkter ved hvert sitt bord

For en stund tilbake fikk Vestfoldarkivet arkivet etter fotograf Bjørn Harstads virksomhet; reklamefotografering med hele Vestfold som nedslagsfelt. Dette materialet skulle vise seg å ha en verdi langt utover sitt opprinnelige mer kommersielle opphav.

Bildet i svart/hvitt viser et loppemarked til inntekt for poliosaken.

Poliomyelitt var en svært fryktet sykdom i Norge frem til poliovaksinen ble tatt i bruk i 1956.

Bildet viser et klassebilde av Skiringssal ungdomsskole, 1925-26.
Slik så de ut, de som gikk på Skiringssal ungdomsskole i skoleåret 1925-26. (Fotograf Bryn.) A-1321 - Vestfold fylkeskommune. Skiringssal folkehøyskole  
Bildet viser Tønsberg Papirarbeidernes Forenings fane. Navn og stiftelsesdato står skrevet i gull.

«Samhold i yrke, gir seirende styrke.» Slagordet som står på baksiden av Tønsberg Papirarbeiderforenings fane, dukker også av og til opp på sidene i foreningens protokoller.

Gulnet papir der det står

Noen arkiver inneholder mer dramatikk enn andre; som for eksempel fortellingene om havarier og forlis i arkivene etter Vestfolds sjøassuranseselskaper.

Bildet viser håndskrevne kartotekkort. Et kort stikker opp.

Interessen for slektsforskning er større enn noen gang. Vi vil vite hvem vi slekter på og hvordan de egentlig har levd. Om du er en av dem som ønsker å grave litt mer i dette og din slekt har røtter i Vestfold, kan det hende du kan finne spennende informasjon hos oss.

En kran holder tømmer i luften. To menn står opp tømmer rett ved.

Vestfoldarkivet oppbevarer flere arkiver etter treforedlingsindustrien i Vestfold.

Forsiden av en gammel slitt bok med overskriften Småpikenes kokebok og en illustrasjon som viser ei ung jente lent over en gammel vedfyrt komfyr

Kokeboken fra 1908 ble skrevet til småpiker og utgitt med det formål at pikene skulle kokkelere i dukkestuen, og på den måten øve seg i matlaging for å bli god husmor. Vi har testet fire av de 52 oppskriftene.

Bildet viser et utdrag fra styreprotokoll fra Vestfold Industriforening.

I finanskrisetider er et av flere gjennomgående tema industriens vilkår med henblikk på økonomiske stimulanser.

Sort-hvitt-bildet viser unge festkledte gutter som sitter på lasteplanet på en gammeldags lastebil
Vi ser ikke fargen på bildet, men dette er blåruss fra Tønsberg handelsgymnasium på 1950-tallet. Tønsberg handelsgymnasium, ble senere til Bjørn Farmann, og er i dag en del av Greveskogen videregående skole. A-1162 - Vestfold ...
Bildet viser en bunke med gamle brev og postkort

Av andre privatarkiver finnes personarkiver, gårdsarkiver, samlinger, minneinnsamlinger og institusjonsarkiver.

Bildet viser en annonse i svart/hvitt med tittelen «Lette julegaver» og bilder av kjøkkenartikler.

«Eventyret om aluminium» med videreforedling av råaluminium startet i 1919, og fabrikken i Holmestrand ble raskt Norges største innen videreforedling.

Bildet viser forsiden på Arkivert 2016 som har maritim historie som tema. På bildet ser vi to sjømenn på dekk.

Her kan du lese bladet ARKIVERT digitalt - 40 sider med stoff relatert til maritim historie.

En tegning av et seilskip med dansk flagg

Det er ikke alltid vi landkrabber vet hva de mer sjøvante egentlig snakker om. Men det er heldigvis ofte mulig å sette seg inn i.

Bildet viser et utdrag fra en norskstil skrevet av en elev ved Skiringssal ungdomsskole i 1909.

I arkivet etter Skiringssal folkehøgskole finnes det mapper med elevarbeider fra ungdomsskolen, herunder norske stiler. Fra 1910 finner vi blant annet Sigurd Froms fortelling om «Hvad jeg saa i byen» - hvor han levende forteller om sin dagtur til Holmestrand.

Sepiatonet skolebilde, tatt ute på plen med skog i bakgrunn

I 1875 vedtok Stortinget at det skulle etableres amtsskoler i hvert amt i Norge. Amtsskolene var ment som et tilbud om videregående skolegang for bygdeungdom etter endt folkeskole. I Vestfold ble det opprettet hele tre slike skoler.

Svart hvitt bilde av menneskegruppe sittende rundt et spisebord

Noen ganger er det bare rene tilfeldigheter som fører til at fotografisk materiale unngår å bli kastet. I dette tilfellet var det nettopp en punktering som førte til at noen gamle private bilder fra Olsrød Husmorskole under krigen ble sikret for ettertiden.

Et maskinskrevet brev med headingen Husmorferie

Fra slit i yrke - til sol og styrke. Ferie har ikke alltid vært en selvfølge for alle.

Svart hvitt klassebilde fra 1800-tallet

Etableringen av Larvik lærerforening i 1870 ble starten på en utvikling som skulle løfte Larviksskolen og gjøre skolehverdagen bedre for elevene.

Steinbrudd med arbeidskjøretøy

Bergindustrien har stor betydning for samfunnet på mange områder, både historisk sett og i dag, og nå har den også fått sitt eget arkiv! Norsk bergindustriarkiv er etablert som en nasjonal tjeneste med formål om å sikre sentrale arkiver etter bergindustrien for framtida.

Bildet viser en plantegning av Tønsberg Feriekolonier på Glomstein.

I vårt distrikt assosierer vi ofte begrepet feriekoloni med Hudøy, men vi hadde også Tønsberg Feriekolonier på Glomstein ute på Nøtterøy.

Bildet i svart/hvitt viser Jarlsberg og Larviks Amtsting 1911-1913.

Amtsting var, frem til 1919, navnet på det vi idag kjenner som fylkestinget.

Svart hvitt bilde av to menn

At Tønsberg i århundrer har vært en viktig sjøfartsby er godt kjent. Det at byen også, gjennom sjøfarten og dens sjømenn, gav grunnlaget til en av landets aller første store kommersielle fotografer er kanskje mindre kjent. I denne artikkelen ser vi litt nærmere på Theodor Larsens vei fra barberkniven til fotografiapparatet.

Logo Agnes Fabrikker AS

Vestfoldarkivet har fått midler fra Riksarkivaren til å systematisere arkivet etter Agnes Fyrstikkfabrikk (1877-1984) og arbeidet er nå i full gang.

Bildet som er tatt ovenfra viser et fat med lyse små kaker på en brodert juleduk der det står GOD JUL.

Potet kan brukes til så mangt. Blant annet til å bake nydelige potetmeltopper til jul!

Sort-hvitt-bilde av seks aluminiumsbokser

Historien om aluminiumindustrien i Holmestrand gir oss nye perspektiver på framveksten av det moderne Norge. Aluminiumindustrien er i dag landets mest betydningsfulle næring etter olje og gass.

Svart hvitt bilde av lokale der barn sitter rundt flere bord.

Etter å ha hørt nyhetene på radioen 9. april 1940 valgte noen familier å holde barna hjemme. Men de fleste sendte barna som normalt av sted. Disse ble straks sendt hjem igjen, da det ble klart at tyskerne hadde overfalt landet. Dette var starten på fem år med dårlig undervisning, lite skoleutstyr og trange lokaler.

Bildet viser et negativ av et fotografi

Noen ganger trenger man en magiker som Mekonnen Wolday, Vestfoldmuseenes fotograf, for å trylle frem de flotteste motiver fra glemselen.

Bildet viser et utsnitt av selvmotsigende mannskapskort fra arkivet

Mon tro hvordan man skal tolke dette? Kortet med den noe uventede konklusjonen er ett av mange tusen mannskapskort etter forhyring (ansettelse til tjeneste om bord i et skip) som oppbevares i Vestfoldarkivet.

Tegning av herregård ved vann

Ikke alle vet at herregårder og herregårdskultur har en mange hundreårig historie i Norge. Også her.

Sort-hvit-bilde av en sneaker med to hvite striper på siden
Denne National-skoen fra 1978 er produsert av Sandefjord Skofabrikk. Men dette er ikke den eneste skotypen de har produsert. Se flere skomodeller og andre fotografier fra Sandefjord Skofabrikk på Vestfoldmuseenes FotoWeb. Kilder A-1019 – Pa 17 – ...
Bildet i svart/hvitt viser flensing av hval.

Gjennombruddet for den moderne kommersielle hvalfangsten kom med Svend Foyn på 1860-tallet og strekker seg helt frem til 1968, da den siste norske ekspedisjon deltok i pelagisk fangst i Antarktis.

Forsiden til Arkivert fra 2018 med industri og næringslivs som tema. Bildet i sort-hvitt er av en mann som holder en rull med stålvajer.

Her kan du lese bladet ARKIVERT digitalt - 52 sider med stoff relatert til industri og næringslivshistorie.

Svart hvitt fotografi av bygning med snø og trær i forgrunn

De videregående skolene har ikke alltid hatt de navnene de har i dag. Det kan derfor være vanskelig å orientere seg i de eldre arkivene etter skolene som vi oppbevarer i Vestfoldarkivet. Her følger derfor en oversikt over dagens videregående skoler i Vestfold og hvilke navn de har hatt tidligere.

Bildet viser en jenteklasse fra Skiringssal Folkehøgskole i 1906.

Vestfoldarkivet har arkivene etter de videregående skolene i fylket: hvilket vil si dagens videregående skoler, men også tidligere høyere allmennskoler (inkl. realskoler), gymnas, yrkesskoler, husmorskoler, landbruksskole og folkehøyskole.

Sort-hvit-bilde av en gammel buss merket med SABA. Mann i uniform står foran bussen.

På 1950-tallet kunne denne bussen litt utenom det vanlige observeres langs landeveien.

Helt fra oldtiden har mennesker korrespondert i brevs form, og med bedring av skrive- og leseferdigheten, ble brevskriving utpå 1800-tallet ganske alminnelig blant folk flest. På samme tid begynte man også å bruke konvolutter, som skulle beskytte brevene under sending.

Bildet viser «Fossnes ved dag og natt», høstnummeret 1954

Landbruksskoleelevene i Vestfold dannet egen elevforening allerede i 1897, to år etter at landbruksskolen ble etablert.

Bildet viser en forside på en rapport. Det står Porsjektrapport over et sort-hvitt-bilde av en bro. Under står det Bevaring av næringslivsarkvier - bevaringsvurderinger og arbeidsmetodikk. Eksempel fra mekanisk industri». Marit SLyngstad.. Vestfoldarkivets logo.

I desember 2020 ble rapporten fra prosjektet «Bevaring av næringslivsarkiver – bevaringsvurderinger og arbeidsmetodikk» ferdig og sendt til Arkivverket.

En gruppe mennesker går ute i et snødekt landskap med et gjerde rundt

Dette er Vestfoldarkivets bidrag i markeringen av frigjøringsdagen 8. mai 2020.

Bildet viser resultatet mellom ulike fotballag fra Vestfold krets for over 75 år siden.

Vestfold Fotballkrets er et administrerende og koordinerende ledd for all fotballaktivitet i Vestfold. I dag drives det også utstrakt kurs- og utviklingsarbeid i fotballkretsens regi, rettet mot klubbene.

Tegnet kompassrose med illustrasjon av sjø og skip i midten
Digitalisert arkivmateriale fra Vestfoldmuseenes samlinger er og blir publisert på Digitalarkivet, på Arkivportalen, på hvalfangstarkiver.no og på nettsiden til Slekt og Data Vestfold.   Hva er publisert på Digitalarkivet? Her finner du oversikt over Vestfoldarkivets ...
Bildet viser et dokument skrevet på skrivemaskin til Finn Bugge, signert Rupert Trouton.

Arkivet etter rederiet Niels Bugge AS er innholdsrikt, og spesielt den eldste delen av arkivet, som består av så vel forretningsmessig som privat dokumentasjon.

Svart hvitt fotografi fra butikklokale

Handel har endret seg gjennom tidene. Fra byttehandel, via landhandler og supermarkeder, til dagens handel der mye foregår gjennom nettløsninger. Handel har formet samfunnet, og samfunnet har formet handelen.

Bildet viser teksten Arkivene A-Å
Her finner du en alfabetisk oversikt over Vestfoldarkivets arkiver per mars 2020 (pdf) Du kan også søke og lete i Vestfoldmuseenes digitale arkivkataloger: Se mer om hva som finnes av digitalt materiale her. Hva er ...
Svart hvitt bilde av skoleklasse ved pultene

Hvor finnes elevoversikter fra folkeskolen? Hvor kan jeg få dokumentasjon på bestått svenneprøve? Finnes det et klassebilde av min bestefar?

Bildet i svart/hvitt viser Tønsberg Guttemusikkorps 17. mai 1931.

Vestfoldarkivet oppbevarer historiske arkiver etter flere korps. Dette er arkiver som dokumenterer stor entusiasme og høy aktivitet i en årrekke.

Svart hvitt bilde av to kvinner i campingstoler

Da bilfergen Peter Wessel ankom Larvik 4. juni 1937, startet en ny type reisevirksomhet over Skagerak. Danmark ble det nye reisemålet for ferieglade nordmenn - og norske fjell ble fylt av dansker. Arkiv- og fotomateriale etter Larvik Line gir oss et unikt innblikk i kulturen om bord på båtene, samt betydningen virksomheten har hatt, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Svart hvitt bilde av menneskegruppe på utsiden av bygning

Ved grevskapstidens slutt kjøpte Larvik by det som i dag er kjent som Herregården i Larvik. Bygningen var et av de viktigste symbolene for unionen med Danmark, og ble straks gjort om til offentlige formål. Blant annet til skole.

Bildet viser en samling av papirlapper med skrift på, et håndtegnet kart og to sløyfer med fargene rødt, hvit og blått

Svein Thorstein (1945–2013) bygde opp en unik samling knyttet til hjemmestyrkene under andre verdenskrig. Denne er å finne i Vestfoldarkivet.

Bildet viser et nærbilde av en teknisk tegning som ligger på et bord og en rull med samme type dokument som ligger oppå
Vestfoldarkivet har fått støtte fra Arkivverket til et treårig næringslivsprosjekt for Vestfold og Telemark. Målet er å etablere bærekraftige og varige løsninger for bevaring næringslivsarkiver i fylket. Arbeidet skal i hovedsak rette seg mot eksisterende ...
Bildet i sort-hvitt viser flensing av hval på land

I Vestfoldmuseene oppbevares nå mer enn 500 hyllemeter med privatarkiver som kan knyttes direkte eller indirekte til den moderne norske kommersielle storhvalfangsten.

Fargefotografi av papirer og mapper, og to svarte bøker som ligger oppå disse
Vestfoldarkivet jobber for at privat sektor og den aktivitet som er skapt og skapes der blir dokumentert for fremtiden. Bevaringsplanen er ledd i dette arbeidet,  og sier noe om hvordan vi ønsker å prioritere arbeidet ...
Forsiden til bladet Arkivert. Sorthvitt bildet viser to kjolekledte kvinner som hilser på hverandre, tatt i et fotostudio på slutten av 1800-tallet. Tekst: Vestfold + Telemark = Sant

Her kan du lese bladet ARKIVERT digitalt - 64 sider med stoff relatert til det nye fylket.