Utforsk arkivene

 • Alle
 • Annet
 • Arbeiderbevegelse
 • Artikler fra Arkivert
 • Fotobevaring
 • Hvalfangsthistorie og sjøfart
 • Idrett og foreningsliv
 • Industri og næringsliv
 • Kvinnehistorie
 • Mat og helse
 • Musikk
 • Skolehistorie
 • Slektsforskning
Bildet viser en annonse i svart/hvitt med tittelen «Lette julegaver» og bilder av kjøkkenartikler.

«Eventyret om aluminium» med videreforedling av råaluminium startet i 1919, og fabrikken i Holmestrand ble raskt Norges største innen videreforedling.

Bildet i svart/hvitt viser et loppemarked til inntekt for poliosaken.

Poliomyelitt var en svært fryktet sykdom i Norge frem til poliovaksinen ble tatt i bruk i 1956.

Sort-hvitt-bilde av et stort lokale med bord dekket til julebord

I arkivene etter bedrifter, lag og foreninger finner vi programmer og fotografier som viser oss at ordningen med julebord har vært et viktig trivselstiltak for ansatte og medlemmer.

Svart hvitt bilde av lokale der barn sitter rundt flere bord.

Etter å ha hørt nyhetene på radioen 9. april 1940 valgte noen familier å holde barna hjemme. Men de fleste sendte barna som normalt av sted. Disse ble straks sendt hjem igjen, da det ble klart at tyskerne hadde overfalt landet. Dette var starten på fem år med dårlig undervisning, lite skoleutstyr og trange lokaler.

Forsiden av en gammel slitt bok med overskriften Småpikenes kokebok og en illustrasjon som viser ei ung jente lent over en gammel vedfyrt komfyr

Kokeboken fra 1908 ble skrevet til småpiker og utgitt med det formål at pikene skulle kokkelere i dukkestuen, og på den måten øve seg i matlaging for å bli god husmor. Vi har testet fire av de 52 oppskriftene.

Bildet viser OB-produkter i en solstol.

Sabas produkter har vært nyttige for norske kvinner siden 1945.

Svart hvitt bilde av menneskegruppe sittende rundt et spisebord

Noen ganger er det bare rene tilfeldigheter som fører til at fotografisk materiale unngår å bli kastet. I dette tilfellet var det nettopp en punktering som førte til at noen gamle private bilder fra Olsrød Husmorskole under krigen ble sikret for ettertiden.

Bildet i svart/hvitt viser Larvik kommunale pikeskole ca. 1900

Larvik kommunale pikeskole ble etablert 4. august 1858 – etter initiativ fra Johan Sverdrup.

Svart hvitt bilde. Smilende unge damer med forkle og skaut på kjøkken.

Husmorskolene var resultatet av en bevisst politikk der det ble satset på økt kunnskap om husstell, hygiene og sunnhet. Det samme var obligatorisk skolekjøkkenundervisning. I Vestfold ble det etablert flere husmorskoler på begynnelsen av 1900-tallet. En av dem var Vestfold fylkes husmorskole.

Legitimasjonskort

Gjertine Nilsen (1882-1972) lærte aldri å lese eller skrive og gikk på spesialskole. Likevel viser personarkivet hennes at hun hadde et godt liv.

Et maskinskrevet brev med headingen Husmorferie

Fra slit i yrke - til sol og styrke. Ferie har ikke alltid vært en selvfølge for alle.

Bildet viser en invitasjon til borgerlig konfirmasjon i 1973.

Den 9. april 1956 ble det holdt stiftelsesmøte for Norges største livssynssamfunn utenfor statskirken, Human Etisk Forbund.

Bildet i svart/hvitt er fra 1. mai 1946 i Sandefjord.

1. mai-bildene under er hentet fra Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold.

Bildet i svart/hvitt viser Jarlsberg og Larviks Amtsting 1911-1913.

Amtsting var, frem til 1919, navnet på det vi idag kjenner som fylkestinget.

Bildet viser flere ulike skiklisterbeholdere fra Tubefabrikken.

Virksomheten til Tubefabrikken AS startet opp i Oslo i 1942, da oppfinner Ringdal utviklet et patent for papirtuber.

Bildet i svart/hvitt viser Ugleteatret i aksjon i 1909-1910.

I 1901 spilte Tønsberg gymnasiesamfunn komedie for første gang.

Annonse fra 1960: Vi sørger for julemat til hele distriktet.

"Har De julegris selv?" Hvis ikke kom til oss!»

Bildet viser en illustrasjon av polarhunden «Beef».

I 1906 var skipshunden Beef med på et dramatisk forlis.

Sort-hvitt-bildet viser unge festkledte gutter som sitter på lasteplanet på en gammeldags lastebil
Vi ser ikke fargen på bildet, men dette er blåruss fra Tønsberg handelsgymnasium på 1950-tallet. Tønsberg handelsgymnasium, ble senere til Bjørn Farmann, og er i dag en del av Greveskogen videregående skole. A-1162 - Vestfold ...
Utsnitt av Lilian Franklin Bulls almanakk fra juni 1914.

Da erkehertug Franz Ferdinand, tronfølger til keiserriket Østerrike-Ungarn, ble skutt og drept i Sarajevo søndag 28. juni 1914, var opptrappingen til det som skulle bli 1. verdenskrig i gang.

Bildet viser et utsnitt av selvmotsigende mannskapskort fra arkivet

Mon tro hvordan man skal tolke dette? Kortet med den noe uventede konklusjonen er ett av mange tusen mannskapskort etter forhyring (ansettelse til tjeneste om bord i et skip) som oppbevares i Vestfoldarkivet.

Sort-hvit-bilde av en sneaker med to hvite striper på siden
Denne National-skoen fra 1978 er produsert av Sandefjord Skofabrikk. Men dette er ikke den eneste skotypen de har produsert. Se flere skomodeller og andre fotografier fra Sandefjord Skofabrikk på Vestfoldmuseenes FotoWeb. Kilder A-1019 – Pa 17 – ...
Fotografi i sepiatoner fra skobutikk med kunde og selger

Fra skotøyutsalget til Sandefjord Skofabrikk. År og fotograf ukjent.

Håndskrevet ark med tegning av

I 1899 kunne man i Hortens diskusjonsforenings avis, «Kvindsjaa», finne oppskriften på et godt foreningsmedlem.

Fotosamlinger og enkeltfotografier som følger med arkivene.

Bildet viser håndskrevne kartotekkort. Et kort stikker opp.

Interessen for slektsforskning er større enn noen gang. Vi vil vite hvem vi slekter på og hvordan de egentlig har levd. Om du er en av dem som ønsker å grave litt mer i dette og din slekt har røtter i Vestfold, kan det hende du kan finne spennende informasjon hos oss.

Bildet viser Nord-Norge-lagets logo, med midnattssol og Slottsfjellstårnet.

16. januar 1952 annonserte innflyttede nordlendinger i Tønsberg at de ønsket å stifte en egen forening.

Bildet viser en egglisens på pingvinegg.

Dette dokumentet er noe så uvanlig som en egglisens, dvs. en tillatelse til å plukke 1.000 pingvinegg.

En tegning av et seilskip med dansk flagg

Det er ikke alltid vi landkrabber vet hva de mer sjøvante egentlig snakker om. Men det er heldigvis ofte mulig å sette seg inn i.

«Nu er det klart for sjøsettingen», står det på papirlappen som er limt inn i fotoalbumet fra Kaldnes Mekaniske Verksted.

Bildet viser et klassebilde av Skiringssal ungdomsskole, 1925-26.
Slik så de ut, de som gikk på Skiringssal ungdomsskole i skoleåret 1925-26. (Fotograf Bryn.) A-1321 - Vestfold fylkeskommune. Skiringssal folkehøyskole  
Bildet viser et utdrag fra en norskstil skrevet av en elev ved Skiringssal ungdomsskole i 1909.

I arkivet etter Skiringssal folkehøgskole finnes det mapper med elevarbeider fra ungdomsskolen, herunder norske stiler. Fra 1910 finner vi blant annet Sigurd Froms fortelling om «Hvad jeg saa i byen» - hvor han levende forteller om sin dagtur til Holmestrand.

Tegning av skipsbygging

I 2014 fikk Vestfoldarkivet overlevert tegninger av illustratøren William Liverød.

Sort-hvit-bilde av en gammel buss merket med SABA. Mann i uniform står foran bussen.

På 1950-tallet kunne denne bussen litt utenom det vanlige observeres langs landeveien.

Mannskapslister

Vi får ofte spørsmål om hjelp til å finne dokumentasjon om personer som har vært til sjøs eller på hvalfangst. Her får du noen eksempler på hvordan du kan gå fram for å finne “din” sjømann i Vestfoldarkivet.

Bildet viser et negativ av et fotografi

Noen ganger trenger man en magiker som Mekonnen Wolday, Vestfoldmuseenes fotograf, for å trylle frem de flotteste motiver fra glemselen.

Hvalfangere står over en hval på land.

Hvalfangstens storhetstid er for lengst forbi, men stadig forbindes Vestfold og Sandefjord med denne fangsten. Det er ikke uten grunn at byens kjøpesenter heter Hvaltorvet, museet heter Hvalfangstmuseet og at hvalbåten Southern Actor ligger til kai ved restauranten som (selvsagt) heter Kokeriet.

Bildet i svart/hvitt viser flensing av hval.

Gjennombruddet for den moderne kommersielle hvalfangsten kom med Svend Foyn på 1860-tallet og strekker seg helt frem til 1968, da den siste norske ekspedisjon deltok i pelagisk fangst i Antarktis.

Prosjektet har som formål å gjøre tradisjonsmateriale fra de forskjellige bygdene i Vestfold tilgjengelig på Vestfoldmuseenes nettside.

Blå forside med teksten Gammal Vestfoldmusikk ved Øystein Gjerde Sånn spella demm hos åss.

I 1979 begynte Øystein Gjerde innsamlingen av folkemusikk i Vestfold. Med seg hadde han Anne Grethe Huseby, Per Ola Nyhus og Svein Aakerholt, alle fra leikmiljøet i Sandefjord, fra Sandar leikarring og Nemnda for folkelig musikk, sang og dans i Vestfold.

Bildet viser en mørk protokollforside med en litt avrevet etikett der det står skrevet Bygdefolkets krisehjelp 1931 for hånd

Bygdefolkets krisehjelp ble stiftet den 31. oktober 1931 for å hjelpe bønder i økonomiske vansker.

Sort-hvitt bilde av unge kokker i uniform på et stort kjøkken

Visste du at Norges første stuertskole ble opprettet i Sandefjord i 1893? Initiativet kom fra skipsreder og konsul Johan Bryde.

Næringslivsarkiver under lupen - med Alfred Andersens Mekaniske Verksted som eksempel. Prosjektet har som mål å utarbeide en metode for bevaring av relevant dokumentasjon i bedriftsarkiver.

Sort-hvit fotografi av en stor mursteinsbygning sett fra siden - ed nakne trær rundt.

Her får du en oversikt over arkiver etter maritim utdanning i Vestfold.

Et instrument brukt til å navigere med på sjøen

Utdanningen innen sjøfart har en lang og stolt historie i Vestfold - med flere navigasjonsskoler, maskinistskoler og landets eldste kokk- og stuertskole.

Et mannskapsbilde tatt ombord i et skip. Endel har kledd seg ut med store skjegg foran ansiktet.

Når Neptun kom om bord var det noe helt spesielt som skulle skje (og fortsatt skjer), nemlig linjedåp.

Svart hvitt fotografi av menn og kvinner som går utenfor bygning

Verftsindustrien har stått for mange viktige industriarbeidsplasser i Vestfold. I dag har verftene enten blitt lagt ned eller fått nye funksjoner. Men i arkivene er dokumentasjonen etter verftene bevart.

Svart logo tegnet på hvit bakgrunn

I 1899 ble Kaldnes Patentslip og mekaniske Værksted etablert på Nøtterøysiden av Tønsberg kanal. Siden den gang har området vært preget av verftets skiftende aktivitet. I dag er industrien erstattet av boliger. Beddingen er erstattet av moderne boligkomplekser.

Bildet i svart/hvitt viser Sabas første fabrikkbygning.

Historien om sanitetsbindet «Saba» begynte i Søndre Slagen utenfor Tønsberg i 1945.

Forsiden på en brun protokoll det står dekksdagbok på en gulnet etikett - samt håndskrevet Gos VIII

Hvilken interesse en kilde vil ha i fremtiden kan vise seg å være noe helt annet enn det opprinnelige formålet. Dette er gamle skipsprotokoller et eksempel på. Lite ante vel kapteinene som fylte ut disse, eller vi som har tatt imot dem, at de ville bli brukt i internasjonal klimaforskning hundre år senere.

Svart hvitt bilde av besetningen på skuta Cathrine. De sitter og står samlet på dekk

«Så var vi bjerget fra drukning i det mindste, men vi var i land paa en gold, ubeboed ø tusinder af mil fra folk, uden hus, i kulde, regn og sneslaps»

Tegning i farger av tre menn. En står og spiller trekkspill. En annen sittter og tatoverer en annen på armen.

Sjømannsvise hentet fra Gjerdesamlingen. Melodi: «Teddybjørnens vise» av Alf Prøysen.

Malt illustrasjon av svart skip

I Vestfoldarkivets magasin er det bevart tre håndskrevne og vakkert illustrerte lærebøker i navigasjon. Disse er skrevet av unge menn i engelsk fangenskap under Napoleonskrigene. Den opplæringen de fikk i fangenskap var på mange vis oppstarten til navigasjonsundervisningen på 1800-tallet.

Svart hvitt oversiktsbilde av båter og industribygninger

Hva var dette Amin-anlegget? Hva i all verden er spektrofotometeranalyse? Og hva gikk CBS-prosjektet ut på? Som arkivar møter man mange utfordringer når arkiver skal systematiseres. Spesielt gjelder dette arkiver etter næringslivsvirksomheter – som arkivet etter Jahres fabrikker.

Skipstegning

I det omfattende arkivet etter Framnæs Mekaniske Værksted er det store mengder tekniske tegninger. Disse har vi nå gjennomgått og ordnet slik at de skal være tilgjengelig for publikum. I dette ordningsprosjektet har vi valgt ut og begrenset omfanget av tegninger, samtidig som den kulturhistoriske dokumentasjonen har blitt sikret.

Illustrasjon i svart hvitt av to bygninger i landlig landskap med hage og gressende kuer

Skolehistorie gjenspeiler samfunnsutviklingen vår, og landbruksskolen i vårt fylke har en lang historie. Faktisk den lengste i landet.

Svart hvitt fotografi av bygning med snø og trær i forgrunn

De videregående skolene har ikke alltid hatt de navnene de har i dag. Det kan derfor være vanskelig å orientere seg i de eldre arkivene etter skolene som vi oppbevarer i Vestfoldarkivet. Her følger derfor en oversikt over dagens videregående skoler i Vestfold og hvilke navn de har hatt tidligere.