Utforsk arkivene

 • All
 • Andre verdenskrig
 • Annet
 • Arbeiderbevegelse
 • Artikler fra Arkivert
 • Det angår også deg
 • Fotobevaring
 • Hvalfangsthistorie og sjøfart
 • Idrett og foreningsliv
 • Industri og næringsliv
 • Kvinnehistorie
 • Mat og helse
 • Musikk
 • Prosjekter
 • Skolehistorie
 • Våre samlinger
Bildet viser en invitasjon til borgerlig konfirmasjon i 1973.

Den 9. april 1956 ble det holdt stiftelsesmøte for Norges største livssynssamfunn utenfor statskirken, Human Etisk Forbund.

Bildet i svart/hvitt viser 1.mai-toget i Tønsberg i 1950.

Arbeiderfanen har en lang og ærerik historie. Helt siden de første arbeiderforeningene skaffet seg de første arbeiderfanene rundt 1850, har fanen vært et viktig samlingsmerke for arbeiderbevegelsen.

Bildet viser forsiden på Arkivert 2016 som har maritim historie som tema. På bildet ser vi to sjømenn på dekk.

Her kan du lese bladet ARKIVERT digitalt - 40 sider med stoff relatert til maritim historie.

Bildet viser et utdrag fra styreprotokoll fra Vestfold Industriforening.

I finanskrisetider er et av flere gjennomgående tema industriens vilkår med henblikk på økonomiske stimulanser.

Bildet viser et reklamebilde for Sabaprodukter.

Historien om sanitetsbindet «Saba» begynte i Søndre Slagen utenfor Tønsberg i 1945.

Bildet i svart/hvitt viser Ugleteatret i aksjon i 1909-1910.

I 1901 spilte Tønsberg gymnasiesamfunn komedie for første gang.

Forsiden til bladet ARKIVERT. Hovedbildet er et sort-hvit bilde av Slottsfjellstårnet med et stort hvitt banner med en stor V på.

Her kan du lese bladet ARKIVERT digitalt - 60 sider med stoff relatert til andre verdenskrig.

Fotografi av to menn som arbeider med produkter ved hvert sitt bord

For en stund tilbake fikk Vestfoldarkivet arkivet etter fotograf Bjørn Harstads virksomhet; reklamefotografering med hele Vestfold som nedslagsfelt. Dette materialet skulle vise seg å ha en verdi langt utover sitt opprinnelige mer kommersielle opphav.

Svart hvitt fotografi av store og små bygninger med slette og elv i forgrunn

Fra en beskjeden start omkring 1860 vokste treforedling i løpet av 50 år til å bli en av Norges viktigste industrier. Det ble anlagt fabrikker i de fleste store vassdrag. Men ingen steder lå tremasse- og papirfabrikkene så tett som i Drammensvassdraget.

Moritz-og-Ragnhild-Gorwitz-1935

I 1935 forelsket Moritz fra Oslo og Ragnhild fra Valdres seg i hverandre. De skulle få et langt samliv, tre døtre og umenneskelige utfordringer.

To gutter arbeider med slegge og ambolt

Fagopplæringen utgjør en stor og viktig del av det norske utdanningssystemet. Opplæringen er basert på et samarbeid mellom de yrkesfaglige skolene og næringslivet selv, og har grunnlag i behovet for faglært arbeidskraft innen industri og håndverk.

Sort-hvitt bilde av unge kokker i uniform på et stort kjøkken

Visste du at Norges første stuertskole ble opprettet i Sandefjord i 1893? Initiativet kom fra skipsreder og konsul Johan Bryde.

Bildet viser forsiden på Arkivert 2017 med en jente som turner.

Her kan du lese bladet ARKIVERT digitalt - 44 sider med stoff relatert til skolehistorie.

Bildet viser en forside på en rapport. Det står Porsjektrapport over et sort-hvitt-bilde av en bro. Under står det Bevaring av næringslivsarkvier - bevaringsvurderinger og arbeidsmetodikk. Eksempel fra mekanisk industri». Marit SLyngstad.. Vestfoldarkivets logo.

I desember 2020 ble rapporten fra prosjektet «Bevaring av næringslivsarkiver – bevaringsvurderinger og arbeidsmetodikk» ferdig og sendt til Arkivverket.

Bildet viser en bunke løse, slite ark.

I 1940 falt det norske demokratiet. Alle partier ble forbudt bortsett fra Nasjonal Samling. Nøtterøy AUF klarte å lure okkupasjonsmakten.

Malt illustrasjon av svart skip

I Vestfoldarkivets magasin er det bevart tre håndskrevne og vakkert illustrerte lærebøker i navigasjon. Disse er skrevet av unge menn i engelsk fangenskap under Napoleonskrigene. Den opplæringen de fikk i fangenskap var på mange vis oppstarten til navigasjonsundervisningen på 1800-tallet.

Bildet viser flere ulike skiklisterbeholdere fra Tubefabrikken.

Virksomheten til Tubefabrikken AS startet opp i Oslo i 1942, da oppfinner Ringdal utviklet et patent for papirtuber.

Tegning av herregård ved vann

Ikke alle vet at herregårder og herregårdskultur har en mange hundreårig historie i Norge. Også her.

Bildet i svart/hvitt viser elever med husmorskolen som dekker et langbord.

«Vær ydende, hjelpsomme mennesker, tenk ikke bare på å kreve». Dette var avskjedsordene til elevene på Horten husmorskole fra skolens bestyrerinne frk. Dagmar Trøften.

Et maskinskrevet brev med headingen Husmorferie

Fra slit i yrke - til sol og styrke. Ferie har ikke alltid vært en selvfølge for alle.

Illustrasjon i svart hvitt av to bygninger i landlig landskap med hage og gressende kuer

Skolehistorie gjenspeiler samfunnsutviklingen vår, og landbruksskolen i vårt fylke har en lang historie. Faktisk den lengste i landet.

Fotografi i sepiatoner, landskap med sjø og bygninger

En av landets eldste industribedrifter er lagt ned etter 221 års drift. Bedriften har produsert tauverk til seilskuter og hvalfangst, og fortøyninger til tankskip, trålerflåten og oljeindustrien.

En kvinne og en mann står inne i arkivmagasinet. De holder en stor sjekk.

Vestfoldarkivet har fått 200 000,- i støtte fra Sparebank 1 Stiftelsen BV for å systematisere og katalogisere arkivene etter Sandefjord sparebank, Sandar sparebank, Tjølling sparebank, Fredriksvern sparebank og Borre sparebank.

Bildet i svart/hvitt viser flensing av hval.

Gjennombruddet for den moderne kommersielle hvalfangsten kom med Svend Foyn på 1860-tallet og strekker seg helt frem til 1968, da den siste norske ekspedisjon deltok i pelagisk fangst i Antarktis.

Reklamefoto av tre pakker med Saba sanitetsbind

«Aktieselskapet Saba er et ansvarlig selskap med det formål å drive fabrikkvirksomhet og hva dermed står i forbindelse». Slik startet i 1946 den formelle historien om sanitetsbindet «Saba» og de mange produktene som kom til å lette livet til kvinner.

Sort-hvit fotografi av en stor mursteinsbygning sett fra siden - ed nakne trær rundt.

Her får du en oversikt over arkiver etter maritim utdanning i Vestfold.

Hvalfanger foran en hval på land

Vi har  fått prosjektmidler av Riksarkivaren til å ordne, tilgjengeliggjøre og formidle en rekke arkiver knyttet til hvalfangstnæringen. 

Bildet viser en jenteklasse fra Skiringssal Folkehøgskole i 1906.

Vestfoldarkivet er depot for tidligere Vestfold fylkeskommune.

Helt fra oldtiden har mennesker korrespondert i brevs form, og med bedring av skrive- og leseferdigheten, ble brevskriving utpå 1800-tallet ganske alminnelig blant folk flest. På samme tid begynte man også å bruke konvolutter, som skulle beskytte brevene under sending.

Forsiden på en brun protokoll det står dekksdagbok på en gulnet etikett - samt håndskrevet Gos VIII

Hvilken interesse en kilde vil ha i fremtiden kan vise seg å være noe helt annet enn det opprinnelige formålet. Dette er gamle skipsprotokoller et eksempel på. Lite ante vel kapteinene som fylte ut disse, eller vi som har tatt imot dem, at de ville bli brukt i internasjonal klimaforskning hundre år senere.

Håndskrevet ark med tegning av

I 1899 kunne man i Hortens diskusjonsforenings avis, «Kvindsjaa», finne oppskriften på et godt foreningsmedlem.

Næringslivsarkiver under lupen - med Alfred Andersens Mekaniske Verksted som eksempel. Prosjektet har som mål å utarbeide en metode for bevaring av relevant dokumentasjon i bedriftsarkiver.

Et instrument brukt til å navigere med på sjøen

Utdanningen innen sjøfart har en lang og stolt historie i Vestfold - med flere navigasjonsskoler, maskinistskoler og landets eldste kokk- og stuertskole.

Bildet viser OB-produkter i en solstol.

Sabas produkter har vært nyttige for norske kvinner siden 1945.

Utsnitt av Lilian Franklin Bulls almanakk fra juni 1914.

Da erkehertug Franz Ferdinand, tronfølger til keiserriket Østerrike-Ungarn, ble skutt og drept i Sarajevo søndag 28. juni 1914, var opptrappingen til det som skulle bli 1. verdenskrig i gang.

Svart hvitt bilde av to kvinner i campingstoler

Da bilfergen Peter Wessel ankom Larvik 4. juni 1937, startet en ny type reisevirksomhet over Skagerak. Danmark ble det nye reisemålet for ferieglade nordmenn - og norske fjell ble fylt av dansker. Arkiv- og fotomateriale etter Larvik Line gir oss et unikt innblikk i kulturen om bord på båtene, samt betydningen virksomheten har hatt, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Bildet i svart/hvitt viser et loppemarked til inntekt for poliosaken.

Poliomyelitt var en svært fryktet sykdom i Norge frem til poliovaksinen ble tatt i bruk i 1956.

Bildet i sort-hvitt viser flensing av hval på land

I Vestfoldmuseene oppbevares nå mer enn 500 hyllemeter med privatarkiver som kan knyttes direkte eller indirekte til den moderne norske kommersielle storhvalfangsten.

En kran holder tømmer i luften. To menn står opp tømmer rett ved.

Vestfoldarkivet oppbevarer flere arkiver etter treforedlingsindustrien i Vestfold.

Brun skinnfotball pålimt ordene Fra Fotball-fornten og et et bilde av klubbhuset under.

Idrettsforeningen FRAM ble stiftet 15. januar 1894, den gang som en sammenslåing av flere gutteklubber. Foreningen er en av landets eldste med organisert fotball som aktivitet.

Svart hvitt bilde av menneskegruppe på utsiden av bygning

Ved grevskapstidens slutt kjøpte Larvik by det som i dag er kjent som Herregården i Larvik. Bygningen var et av de viktigste symbolene for unionen med Danmark, og ble straks gjort om til offentlige formål. Blant annet til skole.

Sort-hvitt-bilde av en to etasjes bolig med stor terrasse.

I årene 1956-1965 var Langevannhytta i Andebu feriehjem for Tønsberg Jern- og Metallarbeiderforening avd. 67. Tanken om om egne feriehjem kom med tariffestet ferie, og i Vestfold hadde de fleste store arbeiderforeningene egne feriehjem.

Forsiden til bladet Arkivert. Sorthvitt bildet viser to kjolekledte kvinner som hilser på hverandre, tatt i et fotostudio på slutten av 1800-tallet. Tekst: Vestfold + Telemark = Sant

Her kan du lese bladet ARKIVERT digitalt - 64 sider med stoff relatert til det nye fylket.

Fotografi i sepiatoner fra skobutikk med kunde og selger

Fra skotøyutsalget til Sandefjord Skofabrikk. År og fotograf ukjent.

Svart hvitt fotografi av menn og kvinner som går utenfor bygning

Verftsindustrien har stått for mange viktige industriarbeidsplasser i Vestfold. I dag har verftene enten blitt lagt ned eller fått nye funksjoner. Men i arkivene er dokumentasjonen etter verftene bevart.

Arbeiderkvinnebevegelsen i Norge ble etablert på begynnelsen av 1900-tallet. Da ble Arbeiderpartiets Kvindeforbund stiftet, først som lokal forening i Kristiania (1901), siden på landsbasis (1909). Teksten er et utdrag fra artikkelen "Arbeiderpartiets kvinnebevegelse" av Elisabeth Lønnå i Store norske leksikon.

Bildet viser en egglisens på pingvinegg.

Dette dokumentet er noe så uvanlig som en egglisens, dvs. en tillatelse til å plukke 1.000 pingvinegg.

Bildet i svart/hvitt viser Larvik kommunale pikeskole ca. 1900

Larvik kommunale pikeskole ble etablert 4. august 1858 – etter initiativ fra Johan Sverdrup.

Annonse fra 1960: Vi sørger for julemat til hele distriktet.

"Har De julegris selv?" Hvis ikke kom til oss!»

Sort-hvit-bilde av en gammel buss merket med SABA. Mann i uniform står foran bussen.

På 1950-tallet kunne denne bussen litt utenom det vanlige observeres langs landeveien.

Sort-hvitt-bilde av en gruppe kvinner sitter på et stort bord og syr på sko

Under varemerket «National» har Sandefjord Skofabrikk AS holdt det gående helt siden 1908. Virksomheten ble landskjent og i mange år var fabrikken Sandefjords største industrielle bedrift.

Skipstegning

I det omfattende arkivet etter Framnæs Mekaniske Værksted er det store mengder tekniske tegninger. Disse har vi nå gjennomgått og ordnet slik at de skal være tilgjengelig for publikum. I dette ordningsprosjektet har vi valgt ut og begrenset omfanget av tegninger, samtidig som den kulturhistoriske dokumentasjonen har blitt sikret.

Svart hvitt oversiktsbilde av fabrikkbygning med høy pipe og tanker

Olje- og gassektoren har allerede brukt den nye metodikken som dreier seg om et aktivt samarbeid mellom arkivinstitusjonene og næringslivet selv med utgangspunkt i spesifikke sektorer i samfunnet. Nå skal den metodikken prøves ut i andre næringer.

Under krigen var tilgangen til kjøtt ofte begrenset. Hva lagde man da til jul?

En kvinne i hvit frakk står melllom to store reoler fylt av arkivmateriale.

Arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik (1886-1976) gjøres tilgjengelig for publikum.

Bildet viser et utdrag fra en norskstil skrevet av en elev ved Skiringssal ungdomsskole i 1909.

I arkivet etter Skiringssal folkehøgskole finnes det mapper med elevarbeider fra ungdomsskolen, herunder norske stiler. Fra 1910 finner vi blant annet Sigurd Froms fortelling om «Hvad jeg saa i byen» - hvor han levende forteller om sin dagtur til Holmestrand.

Bildet viser et klassebilde av Skiringssal ungdomsskole, 1925-26.
Slik så de ut, de som gikk på Skiringssal ungdomsskole i skoleåret 1925-26. (Fotograf Bryn.) A-1321 - Vestfold fylkeskommune. Skiringssal folkehøyskole