Holocaust i Vestfold – møte med elever på Berg fengsel

Tirsdag 11. november møtte Vestfoldarkivets formidler, Ulla Nachtstern Tannmand, elever ved Steinerskolen på Berg fengsel, for samtale om holocaust i Vestfold. For holocaust skjedde også her - i vårt fylke.

Det fantes jødiske familier i Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Mange av familiemedlemmene ble deportert i 1942 og 1943 og døde i utryddelsesleiren Auschwitz i Polen.

Fra 26. oktober 1942 ble til sammen 336 jødiske menn internert på Berg interneringsleir – som var direkte underlagt det norske Politidepartementet. Fangevokterne var norske og tilhørte landets politietat. De jødiske fangene ble utsatt for grove overgrep under sitt opphold på Berg.

Gulnet papir med skrivemaskintekst

26. november 1942 ble det foretatt en seleksjon på Berg. Omkring 60 fanger som var gift med ikke-jødiske kvinner, ble stående igjen, mens de 227 andre ble ført ut av leiren og ned til et tog som tok dem med inn til Oslo for deportasjon med DS “Donau”.

De jødiske mennene som ikke ble deportert, ble sittende på Berg frem til 1. mai 1945.

Historien omkring fangeleiren på Berg – og de norske jødenes skjebne, var temaet for dagens møte med elevene.

Vestfoldmuseenes formidlingsprosjekt “Det angår også deg – demokrati og menneskerettigheter” skal deles med fylkets elever i videregående skole fra og med januar 2015. Det er organisert gjennom Den kulturelle skolesekken i Vestfold – og foregår i Larvik, Sandefjord og på Berg fengsel. Ane Ringheim Eriksen er prosjektleder.

Det finnes en aktiv interessegruppe for Berg, som har nedlagt et stort arbeid med å samle inn informasjon om leiren og legge forholdene til rette for formidling. Gruppen stod også bak oppføringen av minnesmerket over fangene på Berg i årene 1942 til 1945, som ble avduket fredag 26. oktober 2012. Vestfoldmuseene er glad for det nære samarbeidet med interessegruppen.

Foto: Heidi Meen Johansen.