Protokoll fra arkivet etter Horten og omegn Huseierforening

Horten og omegn huseierforening

Protokoll fra arkivet etter Horten og omegn Huseierforening
Arkiv etter Horten og omegn Huseierforening.
Foto: Marit Slyngstad, Vestfoldarkivet

Historien til Horten og omegn huseierforening er sikret for ettertiden. Arkivet som dokumenter foreningens sterke engasjement i nærmere 60 år, er avlevert til Vestfoldarkivet.

Arkiver etter huseierforeninger er viktig dokumentasjon for blant annet å få belyst diskusjoner knyttet til lokale saker. Huseierforeningene representerer en type organisasjon som både er en kanal for folkelig engasjement og samtidig er en samarbeidspartner til lokale myndigheter.

Arkivet etter Horten og omegn huseierforening dekker hele perioden foreningen eksisterte, og inneholder møtereferater, korrespondanse, regnskap, medlemsoversikter og avisutklipp. Huseierforeningens arkiv er absolutt interessant ut ifra et lokalhistorisk perspektiv. Her belyses saker som kan relateres til huseieres vilkår, ulike reaksjoner på kommunale tjenester, byutvikling og lokal boligpolitikk m.m. Arkivet er ordnet og tilgjengelig for publikum på Vestfoldarkivets lesesal.

Les mer om arkivet etter Horten og omegn huseierforening her.

Skrevet av Marit Slyngstad, Vestfoldarkivet.