Hospitering ved Vestfoldarkivet

Charlotte Andersen har hospitert hos Vestfoldarkivet i uke 35 og 36 2018. Til vanlig jobber hun med privatarkivene til Telemark Museum,

Her er hennes oppsummering:

Jeg har vært så heldig å få hospitere på Vestfoldarkivet i høst. Avtalen kom i stand etter en samtale med sjefen min om at jeg gjerne ville lære mere om hvordan det jobbes med arkiv andre steder. Da ble det naturlig å kontakte Vestfoldarkivet, som er en stor aktør i feltet, og dessuten i vårt nabofylke.

Jeg har vært ansatt som arkivar ved Telemark Museum i to år nå. Jeg har tidligere jobbet som kulturkonsulent i en kommune, og ved bibliotek. Vi er to arkivarer ved museet, som utgjør samlet 1 1/2 stilling. Museet har omtrent 1600 hyllemeter med privatarkiv. I tillegg har museet foto- gjenstand- og boksamlinger.

Under mitt opphold hos dere har jeg fått samtale med hver enkelt ansatt om deres arbeidsoppgaver. Jeg har fått lære om hvordan dere praktisk jobber, hvilke tanker som ligger bak, og innføring i det nasjonale arkivlandskapet. Det har vært utrolig lærerikt og interessant, og jeg har mange gode input å ta med hjem til Telemark.

Og ikke minst har jeg fått møte mange hyggelige mennesker. Alle har vært vennlige og hjelpsomme, og jeg sier tusen takk for meg.

Da gjenstår det bare for oss i Vestfoldarkivet å takke Charlotte tilbake. Det har vært veldig hyggelig å ha deg her!

Avdelingsleder Karianne S. Vindenes får siste takk: “Vi er glade for å ha blitt kjent med Charlotte, og håper at det gode samarbeidet med Telemark Museum kan fortsette framover.”

Tre kvinner - Charlotte Andersen, Lone Kirchhoff og Petra Erdosi Jensen - står og smiler mot kameraet
Charlotte Andersen fra Telemark Museum sammen med Vestfoldarkivets Lone Kirchhoff og Petra Erdosi Jensen. FOTO: Heidi Meen.