Høy aktivitet for Norsk bergindustriarkiv

Denne høsten er det høy aktivitet for vår kollega Ingrid Nøstberg, som er prosjektleder for Norsk bergindustriarkiv. Gledelig nok er mange bedrifter interessert i møter, samt å inngå avtaler om kartlegging, ordning og avlevering.

Nå som det er mulig med reiser og fysiske møter igjen, kan arbeidet med å følge opp inngåtte avtaler om kartlegginger og avleveringer av arkiv som ble inngått tidligere i år gjennomføres. Vestfoldarkivets Ingrid Nøstberg er prosjektleder for arbeidet.

20.-22. oktober deltar Norsk bergindustriarkiv for andre gang med stand på Norsk Bergindustris høstmøte i Trondheim. Dette er den viktigste arenaen i bransjen der for å treffe de fleste aktørene.

Tidligere i høst har følgende skjedd i prosjektet, som nå er inne i sitt tredje år:

  • Norsk Bergindustri har inngått samarbeidsavtale og avlevert sitt historiske arkiv til Arkivverket i Oslo. Avleveringen inkluderer arkivene etter de tidligere foreningene Bergindustriens landssammenslutning, Stenindustriens landssammenslutning og Pukk- og grusleverandørenes landsforening.
  • Nussir ASA (Finnmark) har inngått samarbeidsavtale og avlevert hele sitt digitale arkiv til Arkivverket. Hele selskapets dokumentasjonen fra etableringen i 2005 frem til i dag er sikret for fremtidig forskning.
  • HeidelbergCement har inngått samarbeidsavtale. Arkivet på hovedkontoret ble kartlagt i august. Avtalen innebærer også kartlegging av arkivene Norcem Brevik og Norcem Kjøpsvik. Kartleggingene danner grunnlag for vurdering av et evt. videre samarbeid om avlevering av arkivmateriale og omfanget av dette.
  • Rekefjord Stone AS (Sokndal i Rogaland) fikk utført en kartlegging og bevaringsvurdering av sine arkiver i våres. Bedriften besluttet i etterkant å avlevere hele sitt historiske arkiv, og arkivet fra 1963 til vår tid er nå sikret hos Arkivverket i Stavanger.
  • Titania AS (Sokndal i Rogaland) har tidligere avlevert sitt eldste arkiv til Arkivverket i Stavanger, og i vår besluttet bedriften å avlevere en ny bolk med arkivmateriale. Tilveksten tas hånd om av Arkivverket.
  • Norsk bergindustriarkiv har også hatt møter med Nordic Bulk AS (Sandnes) og Omya Hustadmarmor (Elnesvågen i Møre og Romsdal).
  • I forrige uke kartla Norsk bergindustriarkiv Franzefoss-arkivet (Bærum) fram til 2005.

Denne uken skal Norsk bergindustriarkiv til Møre og Romsdal for å kartlegge arkivet til Omya Hustadmarmor og ha møte med Norsk Mineral  (Molde).

Les mer om dette arbeidet på nettsiden til Norsk bergindustriarkiv.

Bildet viser en mann i anleggsarbeidsantrekk, og en mann og kvinne i vanlige klær. De står utendørs i et steinbrudd.
I september var bergindustriarkivet i Finnmark og besøkte da også den tradisjonsrike skifernæringen i Alta. En av de sentrale skiferdriverne, John Terje Wahl, viste rundt i skiferbruddene og orienterte om den tradisjonsrike næringsvirksomheten. Fra venstre John Terje Wahl, Torkel Thime (Arkivverket) og Ingrid Nøstberg. Foto: Merethe Ødegaard