Husmorferie

Fra slit i yrke. Til sol og styrke.

Ferie har ikke alltid vært en selvfølge for alle. Husmorferie var et sosialt hjelpetiltak som ble utbygd etter den annen verdenskrig. Gjennom dette fikk vanskeligstilte husmødre med barn støtte til kortvarige ferieopphold. Som statsstøttet ordning ble husmorferie opphevet i 1981. Skrivet er funnet i arkivet etter Vestfold Faglige samorganisasjon (A-1464), der vi også fant brevet om Feriesaken.

Se også: “Husmorens storhetstid: Arbeiderpartiets kvinnesekretariat og innføringen av husmorvikarer og husmorferie.”(masteroppgave UiO)

vestfold-faglige-samorg-hus