Illustrasjon i blåtoner - viser en barnehånd som skriver.

Hvordan er det å være 10 år i 2020?

Med denne minneinnsamlingen vil Vestfoldarkivet samle inn fortellinger som viser hvordan koronapandemien påvirker barn.

Det foregår flere minneinnsamlinger under koronapandemien, og de dreier seg i hovedsak om de voksne. Vi har alle hver våre opplevelser, og for mange er konsekvensene store. Alle våre historier vil en gang ble én felles historie som handler om hvordan vi møtte og ble påvirket av korona – og derfor er det viktig at også barnas stemme blir inkludert.

Barns stemmer for ettertiden

Alder er valgt fordi vi i 2007 gjorde en undersøkelse av samme gruppe og fikk inn nær 600 brev. Dette kan gi et godt sammenligningsgrunnlag for fremtidig forskning og kunnskapsformidling. Se mer om innsamlingen fra 2007 på Arkivportalen: A-2077 – Sa 23 – 10-åringer i Vestfold 2007

Økt bevissthet om kilder 

Ved å satse på kombinasjonen arkiv og barn skaper man fremtidige voksne som vet at det finnes originale kilder, at historien kan spores og hvor de kan finne ønsket informasjon.

Vestfoldarkivet ønsker å bidra til å vise barn og unge hvordan man vinner ny kunnskap. De skal ikke bare vite at noe hendte, men også hvordan vi kan vite at noe hendte. Arkivet har originale dokumenter som gir nærhet til historien. Gjennom dem møter man virkelige mennesker, hendelser og miljøer – i fortiden. I arbeidet med primærkilder, der man selv søker informasjon, vurderer og sammenligner kilder, lærer man hva forskning er og utvikler sin egen kritiske sans til kilder, kunnskap og kunnskapsproduksjon. Dette prosjektet er ment som et første ledd i en slik prosess. Her blir 10-åringene gjort kjent med arkiv som institusjon og får  en liten innføring i hva denne type virksomhet forvalter og tilbyr.

Medvirkning som grep

Det pedagogiske grepet i dette prosjektet er medvirkning. Vi ber elevene om å bidra med sin egen kunnskap – nemlig om hvordan det er å være 10 år i 2020. Elevenes bidrag vil innlemmes i arkivet som originale kilder for fremtidig forskning og formidling.

Grepet synliggjør arkivets allmennmenneskelige og aktuelle dimensjon. Samtidig får barna, gjennom denne medvirkningen, en basiskunnskap om hva et historisk arkiv er og hvilken betydning det har i samfunnet vårt.

Til deg som er født i 2010 (pdf).

Slik foregår det

Prosjektet ”10 år i 2020” retter seg til alle 4. klassingene i vår region. Informasjon er sendt ut via fylkets kulturkontakter. Opplegget kan fungere både som skoleprosjekt og som hjemmearbeid. Det er opp til skolene (eventuelt foreldre) hvordan man vil legge det opp med tanke på  omfang og arbeidsinnsats. Vi tenker at dette kan være en god oppgave i denne spesielle perioden som preges av korona. Elevene vil kunne ha  nytte av å skrive om sine egne erfaringer.

Til de voksne – Veiledning ifm minneinnsamling for 10 åringer i 2020 (pdf).

  • Det er foresatte som må sende inn barnas bidrag, fordi det er de som må godkjenne vilkårene.
  • Vilkårene anses som godkjent ved innsending.
  • Fullt navn er ikke nødvendig. Fornavn og alder er tilstrekkelig.
  • Skriv gjerne inn hvilken skole barnet går på.
  • Bidragene merkes med ”10 år i 2020” og sendes til Vestfoldarkivet.

Vilkår

  • Innsendte bidrag vil inngå i Vestfoldarkivet samlinger, arkivert som en egen minneinnsamling.
  • Minneinnsamlingen vil senere kunne studeres på vår lesesal.
  • For å beskytte barnas privatliv vil vi  ikke gi noen – heller ikke  journalister eller forskere – anledning til å publisere barnas eller familiemedlemmers navn. Heller ikke Vestfoldarkivet vil offentliggjøre barnas eller familiemedlemmers navn – med mindre dette er særskilt avtalt.

Kontaktperson ved spørsmål: Ulla Nachtstern, Vestfoldarkivet.


Illustrasjon: Synne H. Hagen, Vestfoldmuseene.


Sagt av ti-åringer i 2007


 

Bildet viser en reol i et arkivmagasin fylt med arkivbokser og to barn som ligger på hver sin hylle
Fotografiet ble tatt i forbindelse med minneinnsamlingen "10-åringer i Vestfold 2007".