Vestfoldsarkivets foaje. Visning av foto på lettet.

Industrihistorie i Vestfold

Et arrangement som gav mersmak!

26.02 ble arrangementet Industrihistorie i Vestfold avholdt i Hinderveien.

Marit Slyngstad og Lone Kirchhoff fortalte om arbeid med næringslivsarkiver og om innholdet i disse, og hvorfor det er viktig å ta vare på dokumentasjonen for fremtiden. Det ble dessuten vist filmsnutter som gav et levende innblikk i bedrifter som har betydd så mye for lokalsamfunnene.

De oppmøtte fikk et innblikk i kjente nøkkelbedrifter, slik som Jahres fabrikker i Sandefjord, Agnes fabrikker i Larvik, Th. Marthinsen i Tønsberg og Hydro Aluminium i Holmestrand. I foajeen var det også mulig å se et utvalg av reklamemateriell bevart fra arkivene etter bla. Vallø Tapetfabrikk, Saba og  Sandefjord skofabrikk. Det var tydelig at arrangementet falt i smak, for det ble etterlyst flere kvelder med tema næringslivsarkiver og industrihistorie!

Neste arrangement i Vestfoldarkivet er lagt til 25. mars. Da blir det omvisning i gjenstandsmagasinene. Mer informasjon kommer.