Interessant nettverksmøte

imageAnn Tove Manshaus koordinerer privatarkivarbeidet i Buskerud og arrangerte et interessant nettverksmøte på Statsarkivet i Kongsberg onsdag 20. november.

40 deltakere fikk høre foredrag om

  • fellesmagasin og fellestjenester for museum og arkiv i Vestfold (Karianne S. Vindenes, direktør for Vestoldarkivet og Samlingsforvalningen
  • forebyggende papirkonservering (Kristin Ramsholt, seniorrådgiver i Riksarkivet)
  • forebyggende fotokonservering (Bjørn Johnsen, fylkesfotograf i Buskerud)

Her finner du forelesningen som pdf: Forelesning 2 nettverksmøte om forebyggende konservering nov 2013