Iskremens tid

Sommeren 1938 stod denne lille notisen i Vestfold Arbeiderblad.

 

“Iskremens tid er kommet. Det smaker nok deilig – men er vel ikke akkurat så heldig for de små mavene. Det gjelder å være bestemt og ikke alltid gi efter for gnålet: Få 10 øre til iskrem da mor!”

Selv om det generelt sett er en god leveregel å være forsiktig med forbruket, bør en vel også noen ganger gi etter for “gnålet” – som nok like mye kan komme fra en selv. Det er tross alt sommer!

Vestfoldarkivet har dubletter fra Arbeiderpressen i Vestfold, deriblant avisen Vestfold Arbeiderblad der klippet er hentet fra.

Kilde:

A-1568 – Pa 494 – Vestfold Arbeiderblad

mat-vestfold-arbeiderblad-1938