Klimaforskning aktualiserer sjøfolks værobservasjoner

Gamle skipsloggbøker gir uvurderlig kunnskap om vær- og isforhold.

Bildet i svart/hvitt viser et foto fra Bugge-arkivene, Deceptionøya 1929.
“Rough weather going North.” Deceptionøya i 1929. Fotoalbum fått av Anne Bugge. Foto fra Bugge-arkivene, Deceptionøya 1929.

Flere ganger i døgnet skulle styrmannen notere ned opplysninger om skipets kurs, vær- og vindforhold, vakter, spesielle observasjoner eller hendelser.  Slike fortegnelser var og er lovpålagte, og skipsjournaler er følgelig rettsgyldige dokumenter for bevisførsel ved navigasjonsuhell eller andre forhold som kan avstedkomme gransking eller rettslige bestemmelser. Sjøfartsarkivene inneholder gjerne lange serier med skipsjournaler.

Bildet viser et utdrag fra skipsdagbok
Søndag den 23. februar 1930; en side med observasjoner hentet fra dagboken til D/S Antarctic ute på fangstfeltet.

Også i dag kan sjøfolkenes sirlig innskrevne observasjoner komme til nytte på annet vis. Opplysningene som fremkommer i skipsdagbøkene brukes av forskere som blant annet studerer utviklingen av issmeltingen i så vel Antarktis som Arktis. Observasjonene er av stor betydning da dette dreier seg om tiden før man begynte med systematiske meteorologiske registreringer. Se for eksempel artikkelen “Historic ship data offers clues on Arctic future” (innovations.oceanhub.com).

Vestfoldarkivet har registrert økt etterspørsel etter dette materialet. For en tid tilbake hadde vi besøk av en forsker fra Climatic Research Unit, University of East Anglia, som ville ha en oversikt over arkiver med skipsloggbøker som inneholder nøkkelopplysninger knyttet til isforhold i Antarktis.

I første omgang er planen at de 83 loggbøkene i arkivet etter Hvalfangerselskapet Pelagos AS skal skannes; håndskrevne værobservasjoner fra fortiden vil forhåpentligvis kaste nytt lys over polarforskningen og gi ny kunnskap om konsekvensene ved global oppvarming.

Visste du forresten at en av Vestfoldmuseenes skipsjournaler også er del av Norges dokumentarv?
Les mer om skipsjournalen fra ekspedisjonen som førte til annekteringen av Bouvetøya i 1927 på hvalfangstarkiver.no

logo-hvalfangstarkiver-no