Losje Hjerterum (1916-2015)

Avholdslosjen Losje Hjerterum (1916 – 2015), som lå inn under IOGT, rakk nesten å bli 100 år. 

Forsiden på Losje Hjerterum sin internavis Framsteg fra 1964. Foto Marit Slyngstad.
Forsiden på Losje Hjerterum sin internavis Framsteg fra 1964. Foto Marit Slyngstad.

Med unntak av noen få, korte perioder, var det full aktivitet i alle de 99 år den eksisterte.

Losjen hørte hjemme i Våle, og etter å ha slitt med rekruttering en tid, ble det vedtatt å legge losjen ned. I den forbindelse ble arkivet overført til Vestfoldarkivet.

Arkivet består av 0,5 hyllemeter med møtebøker, internaviser, regnskap og medlemsfortegnelser. Arkivkatalogen kan du se på Arkivportalen. Se lenke under kilder.

Losjens internavis Framsteg inneholder fine illustrasjoner. Her en side fra 1964 med følgende alvorsord:

Væk kameratene! nu er det dag,
fylkes vi maa under ordenes flag!
Korsmerket foran og ungdommen med,
kamp saa det braker, tilslut blir det fred!

Kilder:

Arkivet etter Losje Hjerterum (A-1282) .

Skrevet av Marit Slyngstad, Vestfoldarkivet.