Målet er stemmeretten!

Bildet viser et utdrag fra en møteprotokoll fra Horten diskusjonsforening.
Møteprotokoll fra Horten diskusjonsforening.

25. april 1900 holdt Betzy Kjeldsberg foredrag for medlemmene i Hortens diskusjonforening.

I møteprotokollen kan vi lese følgende:

«… maalet er og bliver: stemmeretten! Denne vil give kvinden fuldt ansvar og forpligtelse; og hun vil modnes ligesom mændene. For at tage et eksempel. Det er en stor uretfærdighed saaledes som det staar nu: Begge kjøn straffes efter og adlyder de samme love; men være med at skrive disse love – det er kvinden ikke værdig til! Ligesom det behøves to til at styre et godt hjem, er dette nødvendigt i samfundet; og kvindernes natur vil ikke forandres ved at deltage i samfundsarbeidet.»