Bildet viser baksiden av ulike mannskapskort. Det står en tabell med ulike kolonner for informasjon om ansettelse, stilling, dato osv.

Mannskapskort fra Kosmos

"Matros, 2. flenser, messegutt, jungmann, dekksgutt, lettmatros, byssegutt" - stillingene var mange. Vestfoldarkivet har fått inn flere tusen mannskapskort etter Kosmos AS.

For en tid tilbake fikk Vestfoldarkivet avlevert flere tusen mannskapskort som er registrert som en del av Kosmos-arkivet.

Mannskapet arbeidet på ulike skip, eid av Anders Jahre. Kortene dekker perioden 1928 frem til midten av 1970-tallet.

Konkret består materialet av kartotekkort med oversikt over mannskaper, ordnet alfabetisk.

På kortene er det angitt personalia som navn, adresse og fødselsdato/år. Videre er det opplysninger om hvilket eller hvilke skip personen har vært ansatt på, stilling ombord, dato for av- og påmønstring, samt eventuelle merknader vedrørende arbeidsforholdet.

Det skilles mellom norske og utenlandske mannskaper. Serien med utenlandske mannskaper er delt i to, perioden fram til 1965 og perioden 1965-1975.

Se arkivkatalogen på Arkivportalen: ARS-A-1052 – Kosmos AS

Bildet viser baksiden av ulike mannskapskort. Det står en tabell med ulike kolonner for informasjon om ansettelse, stilling, dato osv.
Et lite utvalg mannskapskort fra arkivet etter Kosmos. Foto: Eivind Gramer