Sort/hvitt bilde av flere menn som arbeider med en stålkonstruksjon

Montering av stålkonstruksjoner

 Arbeidet med ordning av det store arkivet etter Alfred Andersen Mekaniske Verksted er godt i gang.

Alfred Andersen Mekaniske Verksted og Støperi AS var en del av Larviks arbeidsliv i over 120 år. Virksomheten leverte blant annet stålkonstruksjoner over hele landet; til veibroer, jernbanebroer, master, kraft- og telegraflinjer. Leveransene tilsier at bedriften hadde stor betydning for bygging av norsk infrastruktur.

Arbeidet med det store arkivet etter Alfred Andersen Mekaniske Verksted er godt i gang. Nå gjelder det å finne gode fremgangsmåter og metoder som sikrer bevaring av både det papirbaserte arkivet og den digitalt skapte dokumentasjonen.

Forleden kom vi over et knippe bilder av montører og viser her frem et par av bildene. Begge viser arbeidsintensive operasjoner – her brukes blant annet håndmakt til å flytte tunge konstruksjoner. Bildene er antagelig fra 1930-tallet. Fotograf ukjent.

A-2166 – Pa 1008 – Alfred Andersen Mekaniske Verksted

Sort/hvitt bilde av flere menn som arbeider i høyden på en stålkonstruksjon
Montering av stålkonstruksjon. Foto fra arkivet etter Alfr. Andersen, antagelig fra 1930-tallet. Fotograf ukjent.