Nettverksmøte 23. april 2015 – Aavlyst

Tema: Arkiv etter arbeiderbevegelsen i Buskerud og Vestfold
Sted: Statsarkivet i Kongsberg
Tid: 23. april 2015 kl. 10.00 – 15.00

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) og Vestfoldarkivet inviterer til nettverksmøte om bevaring av historiske arkiv etter arbeiderbevegelsen i Buskerud og Vestfold.

Program

10.00 Kaffe og velkommen ved Vestfoldarkivet

10.10-10.40 Arbarks arbeid og samlinger, ved Solveig Halvorsen (Arbark)

10.40-11.00 Lover og retningslinjer, ved Karianne S. Vindenes (Vestfoldarkivet)

11.00- 11.30 Halvveis til månen? Intensjon og mål i Arbarks arkivlandsskap, ved Martin Ellingsrud (Arbark)

11.30-12.30 Lunsj på høgskolen

12.30-13.00 Drammens arbeiderforening og andre arbeiderforeninger i Buskerud. Hva betyr ordet arbeiderforening? Ved Einar A. Terjesen (Arbark)

13.00-13.30 Avisa Fremtidens bilder i Arbarks samlinger, ved Vivi Aaslund (Arbark)

13.30-13.45 Kaffepause

13.45-14.30 Vestfold Arbeiderparti på 1980-tallet – personer og politikk, ved Steinar Gullvåg (rådgiver)

Spørsmål og avslutning

Om oss

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo bevarer arkiv etter arbeiderbevegelsen samt organisasjoner og personer innen det som løselig kan kalles “venstresiden”. Arbarks ansvarsområde er landsdekkende organisasjoner og personer med virksomhet på nasjonalt plan, samt fylkene Oslo, Akershus og Buskerud.

Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold oppbevarer dokumentasjon som belyser fagbevegelsen og den politiske venstre sidens historie i Vestfold. Samlingen består av arkivmateriale, fotografier, aviser, arbeiderfaner og litteratur om arbeiderbevegelsen.

Praktisk info

Vi tar 100 kroner for kaffe og lunsj – ta med kontanter

Påmelding til Ann Tove Manshaus innen 13. april –  ann.tove.manshaus@vestfoldmuseene.no