Et bord fylt med håndstrikkede votter osv.

Norges største kvinneorganisasjon fyller 125 år

Vestfoldarkivet tar vare på de historiske arkivene etter 20 sanitetsforeninger fra hele Vestfold.

Norske Kvinners Sanitetsforening kan i år feire 125-års jubileum.

Vestfoldarkivet tar vare på de historiske arkivene etter 20 sanitetsforeninger fra hele Vestfold. Til sammen er det snakk om over 10 meter med arkiver.

Sanitetsforeningenes arkiver dokumenter en viktig del av norsk helsehistorie på 1900-tallet. Foreningenes virksomhet har hatt stor nasjonal betydning for strukturen av norsk helsestell og kvinners rolle i samfunnet. Sykehus, barnehjem, badstuer, fødestuer, barnehager, aldershjem, feriekolonier, helsestasjoner og rehabiliteringsinstitusjoner er noen av sanitetsforeningenes mange etableringer. I dag arbeider sanitetsforeningene blant annet aktivt med forebyggende arbeid i tilknytning til ulike grupper i samfunnet, ikke minst kvinner.

Arkivene dokumenterer både kvinnehistorie og lokalt engasjement på mange viktige områder.

Se arkivkatalogene til de sanitetskvinnearkivene Vestfoldarkivet har her (Arkivportalen.no).

Et bord fylt med håndstrikkede votter osv.
Å få inn penger til arbeidet, har alltid vært en evig runddans. Her ligger det mange, mange timer bak fint håndverk. Fra Godager sanitetsforenings julemarked i 2012. Fotografi hentet fra foreningens arkiv: A-2342 Godager sanitetsforening. Fotograf ukjent.
Møteklubbe med sanitetsforeningens logo på ligger oppå en håndskrevet bok
Engasjerte kvinner har gjort en kjempeinnsats i 125 år. Her er møtet satt i Ramnes sanitetsforening. Fotograf: Marit Slyngstad