Oversiktsbilde fra et krater etter et gammelt steinbrudd.

Norsk bergindustriarkiv har fått sin første avlevering

Rogalandsbedriften TItania AS har avlevert sitt historiske arkiv.

Norsk bergindustriarkiv samarbeider med arkivinstitusjoner over hele landet om oppbevaringen av arkivene regionalt. Det historiske arkivet til Titania AS er således nå avlevert Arkivverket i Stavanger.

Titania AS er en sentral bergindustribedrift både nasjonalt og i europeisk sammenheng, og prosjektleder Ingrid Nøstberg fra Vestfoldarkivet er glad for at bedriften med dette sikrer sitt historiske arkiv for ettertiden.

Bergindustriarkivet er i kontakt med flere bedrifter både i Vestfold og landet ellers for avtaler om avlevering.

Bildet: Titania AS utvinner ilmenitt , som danner utgangspunkt for videre framstilling av titanhvitt. Mineralet tas ut i store dagbrudd. Foto: Ingrid Nøstberg.

Les også: