Notiser fra arkivet

Bildet viser flere hvite hansker oppå en gammel bok.

Hvite hansker – forebyggende konservering

Det er viktig å ha fokus på forebyggende konservering når man håndterer arkiv. Et par hansker beskytter både arkivmaterialet – og deg selv.

Bildet viser diktet «Vissent løv».

Dikt fra Hortens diskusjonsforening

Diktet «Vissent løv» er å finne i den niende utgaven av Horten diskusjonsforenings håndskrevne avis «Kvindsjaa», som kom ut 31. oktober 1900 (tredje årgang).

mat-vestfold-arbeiderblad-1938

Iskremens tid

Sommeren 1938 stod denne lille notisen i Vestfold Arbeiderblad.

Fiske langs Lågen.

Sommerfiske i Lågen

Hvis du besøker Vestfold i sommer, hvorfor ikke prøve fiske lykken i Lågen?

Sort-hvit-gruppebilde av guttekorps

Nykirke guttekorps

Vi har dessverre bare dette ene bildet etter Nykirke guttekorps.

Bildet viser et ark med skriblerier og tegninger.

Dansk seier i eggløp – Grimestadklubben

Sommeraktiviteter anno 1956 slik det er dokumentert i Grimestad-Posten. 

Bildet viser pappermer med lydopptak fra Vestfold Symfoniorkester.

Lydopptak av Vestfold Symfoniorkester

Arkiv er ikke bare dokumenter. Også lydopptak er viktig dokumentasjon – og Vestfoldarkivet har blant annet lydopptak av Vestfold Symfoniorkester helt tilbake til 1967.

Bildet viser et malt portrett av en dame med hvitt hår, svart høyhalset bluse og et langt gullkjede rundt halsen.

Hvilken fru Gustav Conrad Hansen er dette?

Maleriet viser en av Gustav Conrad Hansens hustruer - men er det Laura Jørgine eller Marie Magdalena?

Bildet viser en gammel annonse i farger for Husøy kjøleskap.

Husøy kjøleskap – «det beste innen moderne kjøling»

Selv om kjøleskapet ble oppfunnet så langt tilbake som på 1870-tallet (USA), ble bruken av kjøleskap her til lands først mer vanlig etter 2. verdenskrig.

Bildet i svart/hvitt viser et folkemylder ved siden av godsvognene. Menneskene smiler og ser glade ut.

Løslatt fra Grini i 1945

8. mai 1945 kom det gledelige budskapet om at krigen var over. På formiddagen to dager senere ankom de første Grini-fangene fra stasjonene langs Vestfoldbanen.

Bildet viser den tegnede forsiden på «Hugleik».

Elevforening med lagsavisa «Hugleik»

I lagsavisa «Hugleik» kunne elevene skrive om emner som opptok dem i løpet av skoleåret, og utfolde sine kreative evner med flotte tegninger – som denne.

Bildet viser en annonse med overskriften «Saken er under behandling».

Borgelig propaganda?

Frem mot stortingsvalget i 1949 satte Høyanger og AS Nordisk Aluminiumindustri inn en spesiell annonsekampanje i dagspressen.

Bildet viser teksten til «Til Loppemarkedes Pris».

«Til Loppemarkedes pris»

Loppesang og loppemarked til inntekt for poliosaken.

Sandefjord Ballklubbs teatergruppe anno 1928.

Ballklubb-flirt anno 1928

Sandefjord Ballklubb på scenen med ”Skjærgaardsflirt”.

Bildet viser forsiden på medlemsboken.

Barnelosje Arnefred

Barnelosje Arnefred ble stiftet 30. januar i 1913. Stiftelsen fant sted i Sjømannsforeningens lokaler på Nøtterøy.

Bildet viser streikende Framnesarbeidere i Sandefjord 22. juni 1983. Bildet er fra fotosamlingen til Arbeiderbevegelsens arkiv.Fotograf ukjent. Antagelig har det stått på trykk i Vestfold Arbeiderblad. Vestfoldarkivet.

Streik 1983

Fra Framnæsarbeidernes streik i 1983.

Bildet viser notater fra en rapportbok om andre verdenskrigs utbrudd i Vestfold.

Da krigen kom til Vestfold

I blant kan arkivdokumenter vitne om dramatiske hendelser. I en nylig avlevering fra Nøtterøy historielag fulgte det også med en spennende rapportbok fra Bolærne i 1940, som vitner om tyskernes invasjon 9. april.

Bildet i svart/hvitt viser Aasta og lillesøsteren Eva på en kjelke i snøen.

Vinter på Gimle gård

Dette vakre vinterbildet er hentet fra Aasta Wilhelmsens fotoalbum, som ble avlevert til Vestfoldarkivet av datteren Vibeke Eeg-Henriksen i 2009.

Bildet viser en reklame fra Larvik Line på tysk.

Landeveien over Skagerrak

Det er vinterferietid og Norges fjell inntas igjen av danske skiturister.

Bildet viser arkiv etter Horten og omegn Huseierforening.

Horten og omegn huseierforenings historie

Horten og omegn huseierforening var fra 1912 frem til ca. 1970 en kamporganisasjon for hus- og gårdeieres interesser i Hortensområdet.

 Bildet viser et postkort fra arkivet etter Theodor og Sevilda Klaveness.

Påskehilsen anno 1944

Påskekort fra arkivet etter Theodor og Sevilda Klaveness.

Bildet viser håndskrevne noter fra Horten Totalavholdslags sangkor.

Syng med totalavholdslagets sangkor

Horten Totalavholdslag ble opprettet 26. oktober 1879, den gang under navnet Hortens Totalavholdsforening.

Bildet viser et dokument med tittelen regnværsforsikring.

Regnværsforsikring

I arkivet etter Norske Alliance AS – der Nils Bugge hadde agentur i Tønsberg, finner vi en forsikring: regnværsforsikringen.

Bildet viser et dokument med oversikt over tariffer på ulike behandlinger i 1922.

Vestfold tannlegeforening

Vestfold tannlegeforening ble stiftet i 1897. Det året var det seks tannleger i fylket, hvorav tre praktiserte i Larvik, én i Sandefjord og to i Tønsberg. Den norske Tandlægeforening hadde blitt etablert 13 år tidligere, i 1884.

Bildet viser et diplom med en hest med ridder, tildelt Horten I som nummer 3 i troppskonkurranse i 1982.

Speiderliv i magasinet

Sommeren 1907 tok generalløyntnant Robert Baden-Powell med seg 20 gutter til Brownsea Island i Themsen, hvor de bodde i telt i 14 dager. Baden-Powell ønsket å lære guttene «overlevelsesstrategier»; matlaging ute i friluft, terrengorientering, naturstudium, kameratskap og førstehjelp.

Bildet viser et maskinskrevet brev der Hjemmefrontens ledelse takker Sandefjord og Sandar Mållag.

Sandefjord og Sandar Mållag

Sandefjord og Sandar Mållag ble stiftet i 1907, året etter stiftelsen av Noregs Mållag. Mållaget har siden den gang jobbet med å verne norsk kulturarv, og spesielt det nynorske målføret.

Bildet viser en knallgrønn perm med teksten «Lokallagsperm Tønsberg NU» og en figur med en fiskestang.

Tønsberg Natur og Ungdom

Natur og Ungdom (NU) ble på nasjonalt plan grunnlagt i 1967 og er den eneste miljøvernorganisasjonen for ungdom under 25 år i Norge.

Bildet viser en plakat med to kvinner som kysser, med tittelen «Homofil?».

Homofile i Vestfold tar vare på sin foreningshistorie

LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er en landsdekkende medlemsorganisasjon med  2.300 medlemmer og lokallag i hele landet.

Bildet viser et utdrag av Formannskapsloven fra 1837

Formannskapslovene – for by og bygd

14. januar 2012 var det 175 år siden kommunene og fylkeskommunene fikk sin «grunnlov», Formannskapslovene.

Bildet viser et protrettfoto av Svend Foyn over en protokoll for reising av minnesmerke.

Komiteen for reising av minnesmerke over Svend Foyn

Svend Foyn regnes for pioneren fremfor noen innenfor utviklingen av moderne fangstmetoder.

Illustrasjonen viser et utsnitt av en pasientjournal fra Larvik tuberkulosehjem i årene 1930-1939.

Furubakken tuberkulosehjem

Allerede ved århundreskiftet begynte sanitetsforeningen å diskutere mulighetene av å etablere et tuberkulosehjem i Larvik.

Her vises utdrag fra brevet til reder Ole Larsen Røed som forteller at et skip med navnet «Mathilde» er funnet den 5. april 1880 «on fire & abandoned«. Dokumentet finnes i arkivet etter Østlandske Skipsassuranse, havaridokumenter.

Hva skjedde med Mathilde av Tjøme?

Om barkbåten «Mathilde af Tjøme» forliste i en orkan eller om noe annet tilstøtte skipet, vites ikke. Men ett er sikkert; hun kom ikke tilbake etter å ha seilt ut fra New Orleans med destinasjon Queenstown i 1880.

Bildet viser et utdrag fra Regnskapsprotokollen for Sande kirke fra 1783-1861.

Faste plasser i kirken

Det er vel en kjensgjerning at det ikke er noen trengsel på gudstjenestene rundt om i de norske kirker i dag. Forholdene var ganske annerledes på våre forfedres tid.

arrf-pettersen-vinter

Vintermoro i Andebu 1895

Vintermoro i Andebu, 1895.

Bildet i svart/hvitt viser tre av «Gutta på skauen».

Arkivet etter Milorg D15

Etter vedtak i Forsvarsrådet i London i november 1941 anerkjenner regjeringen Nygaardsvold Milorg som en del av det norske forsvaret. Organisatorisk ble Milorg lagt under Forsvarets Overkommando som egen avdeling FO 4.

Bildet viser et brev fra arkivet etter Apeness.

Arkivet etter Eidsvoll-mannen Ole Rasmussen Apeness

Ole Rasmussen Apeness var 49 år da han sammen med grev Herman Wedel-Jarlsberg og sorenskriver Gustav Peter Blom inntok Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Bildet viser FAMA-rapporten – avlytting av det tyske sikkerhetspolitiet under 2. verdenskrig.

Telefonavlytting i Larvik

Rapportene fra FAMAs forgjenger, lyttegruppen som A-155-Larvik startet høsten 1943, er gått tapt i dagene før opprullingen mars 1944. Sentral Ledelsen i Milorgs eksemplar er også ødelagt. Dette gjør FAMA-rapporten unik i nasjonal sammenheng.

Bildet viser en OL-medalje i sølv med en skiløper på.

OL-medalje

Det er februar og vinterolympiaden i Sotsji er for mange et av vinterens store høydepunkter.