Ny nettside er lansert www.kvinnestemmerett.no

I anledning stemmerettsjubileet i 2013 har Vestfoldarkivet samarbeidet med arkivinstitusjonene IKA Kongsberg, Drammen byarkiv, Interkommunalt arkiv Vest Agder og Aust-Agder Kulturhistoriske senter om nettsiden www.kvinnestemmerett.no.

Denne nettsiden tar utgangspunkt i kommunale og private arkiver fra våre fylker; Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, og følger utviklingen i de første årene inn på 1900-tallet da kvinnene gradvis fikk utvidet stemmeretten. I hovedsak behandler vi utviklingen fram til full stemmerett i kommunal sektor i 1910 og det etterfølgende valget i 1913.

Nettsiden er utformet i samarbeid med Grafisk senter ved Drammen byarkiv, og består av følgende menyer:

  • Stemmeretten: Vi ser nærmere på stemmerettens utvikling. Hvem fikk avgi stemme?
  • Kvinnestemmer: Vi setter lys på kjente (Gina Krog, Betzy Kjelsberg og Marie Høeg) og mindre kjente (Thea Ebbell og Lagertha Broch) kvinnesaksforkjempere fra våre arkiver.
  • Kvinnesaksforeninger: Hortens diskusjonsforening, Drammen Kvinnesaksforening og Drammen Krets av Landskvinnestemmerettsforening og kampen for stemmerett.
  • Valgdeltakelse: Hvordan var egentlig kvinners valgdeltakelse i de første årene?
  • Folkevalgte kvinner: Hvor mange kvinner ble innvalgt i de ulike kommunestyrene og fylkene?
  • Om kildene: En nærmere presentasjon av de arkivene vi har tatt utgangspunkt i.
  • Om oss: En presentasjon av institusjonene og prosjektgruppen.

Hestehoven – leirfivelen – går igjen som illustrasjon på nettsiden, og noe som selvsagt ikke er tilfeldig.
Her kan du lese litt om tanken bak og hestehovens symbolikk.

Bildet over er tatt av Wilse, og er lånt inn av Norsk Folkemuseum.

Bildet nedenfor er fra Kvindsjaa, Hortens Diskusjonsforenings håndskrevne avis, mens sitatet: «Er det rimeligt og retfærdigt, at kvinder faar stemmeret?» er hentet fra den samme foreningens møteprotokoll.

kvinnestemmerett-kvinnsjaa