Ny utgave av tidsskriftet Arkheion 1-2019

Hovedtemaet i vårens utgave er Trusler mot arkiv.

Arkheion er fagtidsskrift for kommunal arkivsektor i Norge.

Vestfoldarkivet er en av 23 medeiere og har også redaktøransvaret.

Arkheion kommer ut to ganger i året.

Se nærmere informasjon om innholdet på Arkheion.no.

Bladet kan også leses her (ekstern lenke).

God fornøyelse!

Vennlig hilsen
Heidi Meen, redaktør

Forsiden på Arkheion viser tomme arkivreoler og teksten Trusler mot arkiv.
Arkheion 1 2019. Forsidefoto: Gerd Corrigan. Layout: Linn Liverød.