Nytt ordningsprosjekt – Jahres fabrikker AS

Onsdag 3. februar 2016 gikk startskuddet for et viktig ordningsprosjekt, nemlig systematisering og katalogisering av arkivet etter Jahres Fabrikker AS.

På bildet ser vi fra venstre: Svend Erik Svendsen – innkjøp/teknisk, Hjalmar Säv – laboratoriesjef, Tore Gjone Møller – produksjonssjef, Lone Kirchhoff fra Vestfoldarkivet og Kåre Tornås - energiansvarlig.
På bildet ser vi fra venstre: Svend Erik Svendsen – innkjøp/teknisk, Hjalmar Säv – laboratoriesjef, Tore Gjone Møller – produksjonssjef, Lone Kirchhoff fra Vestfoldarkivet og Kåre Tornås – energiansvarlig.

Prosjektet er et samarbeid mellom Vestfoldarkivet, Jahre Fabrikkers pensjonistgruppe og Jahrestranda Næringspark AS.

Jahres Fabrikker AS har vært en viktig hjørnestensbedrift i Sandefjord i 80 år. Sandefjord er kjent for sin hvalfangst, og det å sikre kildene etter virksomheter som har vært forgreininger til byens hovednæring, blir helt vesentlig. Det å tilgjengeliggjøre arkivene etter Jahres Fabrikker er følgelig av betydning for å få et fullstendig bilde av byens næringslivshistorie.

I første omgang gjelder det å få systematisert den delen av arkivet som fortsatt befinner seg i de tidligere lokalene på Framnæs i Sandefjord. Etter det er planene å fortsette arbeidet med å systematisere de vel 100 hyllemeterne som allerede er overført til Hvalfangstmuseet, og samle all skriftlig dokumentasjon etter virksomheten i Vestfoldarkivets arkivmagasin.

Det er av stor betydning å ha med kompetente medarbeidere i prosjektet. Fire tidligere ansatte som har hatt ulike ansvarsfelt i bedriften, bidrar i arbeidet.

Tekst og foto: Marit Slyngstad, Vestfoldarkivet.