Ludvik Isachsen mekaniske verksted

Vestfoldarkivet har nylig fått arkivet etter Ludvik Isachsen mekaniske Verksted. Ludvik Isachsen ble gjerne omtalt som oppfinner, men i dag ville man vel ha gitt ham betegnelsen gründer. Han revolusjonerte blant annet trekkvognteknikken.

 Ludvik Isachsen (1891–1959) fra Larvik hadde lite formell utdannelse, men var særs praktisk anlagt og var utvilsomt i sin tid en stor gründer innen transportsektoren.

Isachsens oppfinnelser

Ludvik Isachsen var spesielt kjent for sin sporende tilhenger. Da bilen kom på begynnelsen av 1900-tallet, var tilhengere et problem. Det var nærmest umulig å kjøre med henger på svingete veier, inntil Isachsen konstruerte en tilhenger som fulgte i trekkvognens hjulspor.

Isachsen revolusjonerte trekkvognteknikken, og oppfinnelsen vakte oppsikt også utenfor landets grenser. Ludvik Isachsen ble også kjent for tømmertilhengere, lasteapparater og lunnevinsjer. Hans innsats betydde mye for skogbruksnæringen.

Hans kreativitet og pågangsmot resulterte i små og store nyvinninger, og nevnes må også produksjon av rutebilkarosserier, sparkstøttinger og snøploger. Sistnevnte oppfinnelse hadde den viktige egenskap at den kunne kaste snøen langt vekk fra veien, noe som hadde vært et problem med de tidligere snøplogene.

Arkivet

Ludvik Isachsens mekaniske Verksted ble dannet i 1916. Arkivet inneholder en rekke fotografier, filmer og tekniske tegninger. Materialet vil bli systematisert og gjort tilgjengelig for interesserte.

Arkivsignatur: A–2490 Ludvik Isachsen mekaniske Verksted.

Bildet i svart/hvitt viser en veteranbil med to tilhengere, flere menn sitter på tilhengerplanet.
Isachsen konstruerte en tilhenger som fulgte i trekkvognens hjulspor. Her demonstreres hengeren i Larvik i 1925. Isachsen sitter selv bak rattet. FOTO: J.E. Ludvigsen, Larvik. (A–2490, Vestfoldarkivet)
Bildet i svart/hvitt viser en Cadillac med tilhenger med tak. Flere menn sitter i bilen og i tilhengeren.
I første rekke var det hengere beregnet for busser, hvilket betydde flere passasjerer og plass til mer gods. På bildet ses en 7-seters Cadillac med henger, som betjente bilruten Gjerstad – Søndeled - Risør. Ukjent fotograf. (A–2490, Vestfoldarkivet)
Bildet i svart/hvitt viser en rutebil med passasjerer.
Rutebilkarosserier var en viktig del av produksjonen i Isachsens motorverksted. Bilruten på bildet gikk mellom Lågendalen og Larvik. FOTO: J.E. Ludvigsen, Larvik. (A–2490, Vestfoldarkivet)