Sandar historielag

Vestfoldarkivet fikk nylig avlevert arkivet etter Sandar historielag.

Bildet viser Arne og Jørund ved siden av en tralle med arkivmateriale.
Arne W. Gregersen (til venstre) og Jørund Holst-Hansen overleverer arkivet til Vestfoldarkivet. FOTO: Lone Kirchhoff

Medlemmer av styret i Sandar historielag har i løpet av sommeren systematisert og gjort arkivet klart til avlevering. Materialet vi har mottatt inneholder blant annet styrereferater, korrespondanse, regnskap samt programmene for laget med mange interessante foredrag og aktiviteter fra 1966 opptil 2008. En tilvekst vil komme senere i form av fotografier, utklippsbøker samt et arkiveksemplar av laget populære serie «Kulturminner». Vestfoldarkivet takker for et godt samarbeid om å bevare vår felles historie.