Sandefjord gutte- og jentekorps

I 2016 fikk Vestfoldarkivet avlevert arkivet til Sandefjords eldste korps - Sandefjord gutte- og jentekorps. 

I forbindelse med korpsets 90 års jubileum i 2010 skrev Byavisen: «Et ærverdig korps jubilerer – Sandefjord gutte- og jentekorps ble stiftet 15 oktober 1915. Korpset er dermed Sandefjords eldste korps.

Initiativtagere var konsul Johan Bryde og kapellmester Thorvald Rosenblad. Fram til 1988 var korpset et rent guttekorps, og det er nok mange av byens borgere som har fått sin musikalske oppdragelse i korpset.»

Den eldste møtebok vi fikk inn er fra 1936 og gjennom arkivet kan vi følge korpsets mange aktiviteter gjennom de siste 80 år.

A-2448 – Pa 1227 – Sandefjord gutte- og jentekorps

 

 

Protkoller og bilder ligger utover et bord
Arkivmateriale fra Sandefjord gutte og jentekorps
Nærbilde av forsiden på en protojoll
Sandefjord Guttemusikkorps - Møteprotokoll for styret.