Bildet viser et fotografi av noen menn som ligger oppå permer

Vestfold krets av Norges Musikkorps Forbund

I 2017 fikk Vestfoldarkivet avlevert arkivet etter Vestfold krets av Norges Musikkorps Forbund.

Arkivet ble avlevert av familien til den tidligere lederen, Idar Liverød (1932–2014). Idar Liverød var i sin tid med på å etablere kretsen etter at den gikk ut av samarbeidet med nabofylket, Buskerud. Han var en aktiv skikkelse i Sandefjords musikkliv, involvert i etablering og ledelse av Sandefjord Janitsjarring, Sandefjord ungdomskorps og Sande og Mosserød skolekorps. Liverød var også styremedlem i Norges Musikkorps Forbund og ble etter hvert æresmedlem i forbundet.