Omvisning for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

For å få et innblikk i hvordan andre kollegaer utfører sitt arbeid, ønsket Enheten for arkiv og bibliotek ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å besøke Vestfoldarkivet.

dsb-enhet-for-arkiv-og-bibliotek

Lone Kirchhoff og Marit Slyngstad gav en presentasjon av vår virksomhet og en omvisning i arkivmagasinet.

dsb-enhet-for-arkiv-og-bibliotek

Hvis et besøk i Vestfoldarkivet skulle være av interesse, ta gjerne kontakt: vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no

Foto: Ulla Nachtstern Tannmand