Ordningskurs for politiske partier og organisasjoner – Utsatt

I forbindelse med kommunesammenslåinger anbefales politiske partier og andre politisk tilknyttede organisasjoner å gå gjennom sine arkiver og vurdere hva som skal avleveres til Vestfoldarkivet.

Dette gjelder både arkiver skapt av organisasjoner som ikke har avlevert noe tidligere og tilvekster til allerede avleverte arkiver. Før arkivet overføres til Vestfoldarkivet, må organisasjonen gjøre noen forberedelser. Av erfaring vet vi at mange er usikre på hva som skal tas vare på av arkivmateriale for ettertiden, og i den forbindelse tilbyr vi nå et ordningskurs.

Kurs i ordning av arkiv

Kurset omfatter blant annet informasjon om avleveringsprosedyrer, kunnskap om arkivbegrensning, hvordan ordne – det vil si grov-systematisere – materialet, hvordan listeføre, samt informasjon om godkjent arkivemballasje.

Tid: Torsdag 7. juni, kl. 12 – 14

Sted: Vestfoldarkivet, Hinderveien 10, Sandefjord

Kurset er gratis.

Send påmelding til vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no innen 1. juni. Merk eposten «påmelding ordningskurs».

NB. Grunnet få påmeldte utsettes ordningskurset. Ny tid vil bli annonsert.

En tegning av ulike bok, filmrull, ark og foto
Illustrasjon: Gilles & Cecilie Studio. Laget ifm nettsiden hvalfangstarkiver.no i 2014.
Utdrag fra fanen til Larvik Bygningsarbeider forening. Fra Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold.