Påskeminne

I et barnesinn slipper solen alltid inn. I alle fall når påsken skal dokumenteres i hytteboka  I påsken 1955, som var tidlig i april det året, var det tydeligvis ikke så fint påskevær som tegningen skulle tilsi.

Bildet viser en side fra en hyttebok. En barnetegning i farger med en rød, inngjerdet hytte i midten, med trær og sjø rundt. Det er skrevet en tekst med blyant.
Fra hytteboka til Skaubakken, som ble eid av Funksjonærforeningen ved Alfred Andersen Mekaniske Verksted.
Bildet viser en side fra en hyttebok. En barnetegning i farger av natur og blomster, med tekst skrevet med blyant.
Fra hytteboka til Skaubakken, som ble eid av Funksjonærforeningen ved Alfred Andersen Mekaniske Verksted.