Personarkiv med polarhistorie

Nylig fikk Vestfoldarkivet avlevert en liten kasse med personlige dokumenter etter sjømann og gårdbruker Anton Markussen fra Grimestad på Tjøme.

Dagbok foto hyrekontrakt
Fra arkivet etter Anton Markussen. Foto: Lone Kirchhoff.
Bilde av den 30 år gamle Anton Markussen. Fotograf ukjent.
Bilde av den 30 år gamle Anton Markussen. Fotograf ukjent.

Sammensatt privatarkiv

Innholdet var nokså forskjelligartet. I esken fant vi blant annet en regnskapsbok fra 1889 fra Markussens far som også var skipper. Videre var der personlige attester, et husholdningsregnskap, samt en mengde familiefotografier. Blant alt dette var der også en liten polarhistorisk skatt – to dagbøker skrevet om bord på Otto Sverdrups ekspedisjon med Eclipse i 1914.

Container-funn

Bakgrunnen for at arkivet kom til Vestfoldarkivet var en ren tilfeldighet. Det var Rune Sørlie som i 2010 fant dokumentene i en container på Grimestad, han fikk familiens tillatelse til å ta dem med seg og fikk hjelp til å supplere dokumentsamlingen med en rekke familiefotografier.

Men hvem var så Anton Markussen?

Markussen var født på Grimestad på Tjøme i 1874, og han fikk som sin far en karriere til sjøs. 23 år gammel avla han styrmannseksamen og i hans skippersertifikat kan vi lese at han er påmønstret DS Eclipse. Av hans hyrepapirer ser vi at han fra den 7. juli 1915 skal gjøre tjeneste som 1. styrmann under ekspedisjonsleder kaptein Otto Sverdrup.

Polar redningsekspedisjon

Den kjente polfarer Otto Sverdrup ble i 1914 forespurt av russiske myndigheter om han ville lede en redningsaksjon etter tre russiske polarekspedisjoner som hadde vært savnet over lengre tid. Redningsekspedisjonen bestod av skipene Eclipse og Hertha. Sverdrup lykkes imidlertid ikke å finne de tre savnede ekspedisjonene, derimot kom han et annet russisk ekspedisjonsskip til unnsetning; DS Taimyr, som holdt på å havarere i isen vest for Taimyrhalvøyen.

Eclipse som også var fanget i ismassene, måtte imidlertid søke nødhavn. Polarvinteren og mørketid var nært forestående og Eclipse måtte sikres for vinteren før redningsaksjonen kunne settes i gang. Sverdrups hadde lang erfaring med overvintring fra sine tidligere polarekspedisjoner med Fram. Et telt av seilduk ble trukket over skipet, over duken og langs sidene av skipet ble der lagt ett tykt snølag. Reservedepoter av mat og utstyr ble lagt ut på isen, i tilfelle av at skipet ble skruet ned av ismassene.

Dagboksnedtegnelser

Alt dette og mere til kan man lese om i Markussens dagbok som han påbegynner den 12. juni 1915. Hans opplevelser i de knapt to år han var hjemmefra skriver han om i denne dagboken. Sammenholder vi hans fortelling med Sverdrups dagboksnedtegnelser får vi et godt bilde av overvintringen og den dramatiske redningsaksjonen. Se en digitalkopi av Sverdrups dagbok her.

Markussen skrev ut dagboken den 28. april 1915, men fikk som gave en liten notisbok av «den rusiske flyver paa Taimyr […] sommeren 1915 i Sibirien». I denne fortsetter han å skrive, dog mere sporadisk enn i dagboken.

Vi kommer til å digitalisere og legge ut dagboken på Arkivportalen. Har du lyst til å lese originalen, så er dagboken tilgjengelig på lesesalen vår, som er åpen onsdager og fredager.

Kilder:

  • Arkivet  A-2376, Pa 1160 – Markussen, Anton.
  • Øyene, næravisen for Nøtterøy og Tjøme, 8. juni 2010

Skrevet av Lone Kirchhoff, Vestfoldarkivet.