Plakatutstilling til grunnlovsjubileet i Vestfold

FANESAK2014-logoPå oppdrag av Vestfold fylkesbibliotek ved Unni Wenche Minsås, som også er koordinator for markeringen av grunnlovsjubileet i Vestfold, har Vestfoldarkivet laget plakatutstillingen FANESAK 1814 – 2014.

Bestillingen var at plakatene både skulle fokusere på grunnloven og de 13 som representerte Vestfold på Eidsvoll i 1814, og peke frem mot dagens demokrati. Utstillingen består av fire plakater i størrelsen 70 x 100.

Plakatene distribueres til fylkets folkebibliotek, kommuneadministrasjon, grunnskoler, videregående skoler, museer og statsinstitusjoner under Fylkesmannen, men kan også ses i Vestfoldarkivets foaje i Hinderveien 10 i Sandefjord.

INVOLVERTE
Idé og innhold er ved Ulla Nachtstern Tannmand og Heidi Meen Johansen, med gode innspill fra kolleger i Vestfoldarkivet, mens grafisk designer Jeanette Lunde står for utformingen. Fotograf Bjørn Harstad har fotografert elevene fra 10. trinn på Borgheim ungdomsskole, mens Kaja Linnea Dahle Nyhus har laget den fine illustrasjonen med robåten. Plakatene er trykket hos Pica Print Service.

Illustrasjon av to figurer i en robåt. En ser litt av snakkeboblene over hodene deres.
Hva tror du de sier? (Hint: #MEDVIRKNING) (Ill. Kaja Linnea Dahle Nyhus)

FANESAKER
En rød tråd i utstillingen er begrepet fanesak, som også er navnet på utstillingen. Et demokrati bygger på bærende prinsipper som ytringsfrihet og medvirkning, og dette har på ulikt vis igjennom historien kommet til uttrykk – på ulikt vis – i enkeltpersoner og gruppers kamp for ulike fanesaker.

1. mai i Tønsberg på 1930-tallet. Foto fra Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold. Fotograf ukjent.
1. mai i Tønsberg på 1930-tallet. Foto fra Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold. Fotograf ukjent. #YTRINGSFRIHET

Paragrafene i grunnloven kan ses som Eidsvollsmennenes viktigste fanesaker i 1814. Noen av dem, som “Selvstendighet fremfor alt!” (Stoltenberg) er illustrert på plakaten.

FANESAK2014-hovedfelt-riksf
Utsnitt av fotomontasje laget av Szacinski (Oslo Museum) #NORGESGRUNNLOV

HASHTAG
Selv om det fortsatt hender at noen går i tog med klare budskap på store bannere, er det tross alt mer vanlig i dag å bruke sosiale medier som kanal for å nå frem med et budskap. Nettopp derfor har vi valgt å bruke hashtagger (#), eller emneknagger som det heter på norsk, som en annen rød tråd i utstillingen. Hver plakat har sin overskrift i form av en emneknagg som sier noe om plakatens tema: #NORGESGRUNNLOV / #RETTIGHETER / #YTRINGSFRIHET / #MEDVIRKNING.

Disse emneknaggene kan man enten bruke for å søke opp andres innlegg på sosiale medier (som twitter, instagram eller facebook) – eller man kan dele noe selv og merke det med en av emneknaggene. Elevene på den ene plakaten viser frem mobiltelefoner med sine fanesaker, tagget #fanesak2014. Forhåpentligvis blir også andre inspirert til å dele sin fanesak anno i dag.

FANESAK2014-hovedfelt-ytri
Elever fra Borgheim ungdomsskole #YTRINGSFRIHET

FANESAK2014-del-din-fanesak

LESE MER?
Klikk på lenkene for info om hver plakat: Plakat #NORGESGRUNNLOV / Plakat #RETTIGHETER / Plakat #YTRINGSFRIHET / Plakat #MEDVIRKNING