Prosjekter Vestfoldarkivet

Pågående prosjekter

Bildet viser et nærbilde av en teknisk tegning som ligger på et bord og en rull med samme type dokument som ligger oppå

I desember 2020 fikk Vestfoldarkivet utviklingsmidler av Arkivverket til et treårig næringslivsprosjekt for Vestfold og Telemark.

Norsk bergindustri arkiv logo på et bilde fra et steinbrudd

Prosjektet er en nasjonal satsing med mål om å etablere Norsk bergindustriarkiv.

Fullførte prosjekter

En kvinne i hvit frakk står melllom to store reoler fylt av arkivmateriale.

Arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik (1886-1976) gjøres tilgjengelig for publikum.

Bildet viser en forside på en rapport. Det står Porsjektrapport over et sort-hvitt-bilde av en bro. Under står det Bevaring av næringslivsarkvier - bevaringsvurderinger og arbeidsmetodikk. Eksempel fra mekanisk industri». Marit SLyngstad.. Vestfoldarkivets logo.

I desember 2020 ble rapporten fra prosjektet «Bevaring av næringslivsarkiver – bevaringsvurderinger og arbeidsmetodikk» ferdig og sendt til Arkivverket.

En kvinne og en mann står inne i arkivmagasinet. De holder en stor sjekk.

Vestfoldarkivet har fått 200 000,- i støtte fra Sparebank 1 Stiftelsen BV for å systematisere og katalogisere arkivene etter Sandefjord sparebank, Sandar sparebank, Tjølling sparebank, Fredriksvern sparebank og Borre sparebank.

Bildet viser et nærbilde av en teknisk tegning som ligger på et bord og en rull med samme type dokument som ligger oppå

I desember 2020 fikk Vestfoldarkivet utviklingsmidler av Arkivverket til et treårig næringslivsprosjekt for Vestfold og Telemark.

Hvalfanger foran en hval på land

Vi har  fått prosjektmidler av Riksarkivaren til å ordne, tilgjengeliggjøre og formidle en rekke arkiver knyttet til hvalfangstnæringen. 

Logo Agnes Fabrikker AS

Vestfoldarkivet har fått midler fra Riksarkivaren til å systematisere arkivet etter Agnes Fyrstikkfabrikk (1877-1984) og arbeidet er nå i full gang.

Les også om

Vestfoldarkivet bistår Drammens museum med å ordne og tilgjengeliggjøre arkivene etter arkitektkontorene Nilsen & Grenager og Ljøterud & Ødegård.

Drammens museum, Drammen byarkiv, Eiker Arkiv og Vestfoldarkivet har fått til sammen 675 000 kroner i utviklingsmidler fra Arkivverket. Midlene skal gå til fire arkivprosjekter i Buskerud og er del av arbeidet mot en helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Bildet viser en mann som står lent inntil en rød vegg i et arkiv.

I dag fikk vi den glade nyheten om at Vestfoldarkivet har blitt tildelt arkivutviklingsmidler til ordning av hvalfangstarkiver.

Bildet viser forteller Charlotte Øster i aksjon.

Du er FRI er en fortellerforestilling om toleranse, likeverd og skeivt mangfold.

Onsdag 3. februar 2016 gikk startskuddet for et viktig ordningsprosjekt, nemlig systematisering og katalogisering av arkivet etter Jahres Fabrikker AS. På bildet ser vi fra venstre: Svend Erik Svendsen – innkjøp/teknisk, Hjalmar Säv – laboratoriesjef, ...
ringerikes-museum-skal-ordne-registrere-formidle-arkivet-etter-familien-thaulow-modum-bad
Ringerikes museum har fått støtte fra Norsk Kulturråd til å ordne, registrere og formidle arkivet etter Thaulow-familien. Prosjektet er et samarbeid mellom Ringerikes museum, Vestfoldarkivet og Byarkivet i Drammen. Arkivet inneholder materiale etter Heinrich Arnold ...
På oppdrag av Vestfold fylkesbibliotek ved Unni Wenche Minsås, som også er koordinator for markeringen av grunnlovsjubileet i Vestfold, har Vestfoldarkivet laget plakatutstillingen FANESAK 1814 - 2014. Bestillingen var at plakatene både skulle fokusere på ...

I 2014 fikk Vestfoldarkivet økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen for å systematisere arkivene etter Larvik, Hedrum og Lardal sparebanker.

Wikipedias logo - en globus satt sammen av puslebiter med ulike symboler og tegn

Med støtte fra Kulturrådet har Vestfoldarkivets arkivar, Ingrid Nøstberg, hatt et fire måneders engasjement for å skrive og publisere artikler på Wikipedia. 16 artikler knyttet til fagområdet videregående opplæring er nå tilgjengelig på Wikipedia

arkivar-cecilia-listad-fra-hol-bygdearkiv-grovordner-arkivet-etter-syversen

Som koordinerende institusjon for privatarkivarbeid i Buskerud, har Vestfoldarkivet inngått et prosjektsamarbeid med Hol Bygdearkiv.

Toppen av et brevark med logo

Vestfoldarkivet har overtatt arkiver etter selskapene N. Bugge, F. Bugge, Bugge & Krogh-Hansen, skipsreder N. R. Bugge og AS F. A. Bugge. Med økonomisk støtte fra Riksantikvaren og Kulturrådet, er åtte arkiver – alle med tilknytning til hvalfangst - nå ordnet og katalogisert av Marit Slyngstad og Lone Kirchhoff.

Toppen av et brevark med logo

The Bugge archives contain documentation of operations ranging from ship chandling and whaling in the Southern Ocean to international shipping after the Second World War. These archives represent a valuable source of scientific and historical research. Eight archives, all with connections to whaling, are now available to the general public.

I anledning stemmerettsjubileet i 2013 har Vestfoldarkivet samarbeidet med arkivinstitusjonene IKA Kongsberg, Drammen byarkiv, Interkommunalt arkiv Vest Agder og Aust-Agder Kulturhistoriske senter om nettsiden www.kvinnestemmerett.no.

Ti mennesker rundt et stort ord

Den første fasen av ordningen av arkivene etter Framnæs mekaniske Værksted er nå avsluttet. 

Vestfoldarkivet har fått tildelt 200.000 kroner av Kulturråde til prosjektet "Hvalfangst ved Deception Island"

Skjermbilde av nettsiden Ungdompå nett

Prosjektet fra 2010 handlet om ungdommens skolehverdag med PC og trådløst nett, om youtube, facebook, blogging, nettvett, nettsjekking og framtidsdrømmer.