Prosjekter Vestfoldarkivet

Pågående prosjekter

En kvinne i hvit frakk står melllom to store reoler fylt av arkivmateriale.

Arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik (1886-1976) gjøres tilgjengelig for publikum.

En kvinne og en mann står inne i arkivmagasinet. De holder en stor sjekk.

Vestfoldarkivet har fått 200 000,- i støtte fra Sparebank 1 Stiftelsen BV for å systematisere og katalogisere arkivene etter Sandefjord sparebank, Sandar sparebank, Tjølling sparebank, Fredriksvern sparebank og Borre sparebank.

Næringslivsarkiver under lupen - med Alfred Andersens Mekaniske Verksted som eksempel. Prosjektet har som mål å utarbeide en metode for bevaring av relevant dokumentasjon i bedriftsarkiver.

Blyanttegning av måker og hav med teksten albatrosfangst under

Vi har  fått prosjektmidler av Riksarkivaren til å ordne, tilgjengeliggjøre og formidle en rekke arkiver knyttet til hvalfangstnæringen. 

Norsk bergindustri arkiv logo på et bilde fra et steinbrudd

Prosjektet er en nasjonal satsing med mål om å etablere Norsk bergindustriarkiv.

Les også om

Vestfoldarkivet bistår Drammens museum med å ordne og tilgjengeliggjøre arkivene etter arkitektkontorene Nilsen & Grenager og Ljøterud & Ødegård.

Drammens museum, Drammen byarkiv, Eiker Arkiv og Vestfoldarkivet har fått til sammen 675 000 kroner i utviklingsmidler fra Arkivverket. Midlene skal gå til fire arkivprosjekter i Buskerud og er del av arbeidet mot en helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Bildet i svart/hvitt viser en mann som sitter inni en hvalkjeft.

I dag fikk vi den glade nyheten om at Vestfoldarkivet har blitt tildelt arkivutviklingsmidler til ordning av hvalfangstarkiver.

Bildet viser forteller Charlotte Øster i aksjon.

Du er FRI er en fortellerforestilling om toleranse, likeverd og skeivt mangfold.

Onsdag 3. februar 2016 gikk startskuddet for et viktig ordningsprosjekt, nemlig systematisering og katalogisering av arkivet etter Jahres Fabrikker AS. På bildet ser vi fra venstre: Svend Erik Svendsen – innkjøp/teknisk, Hjalmar Säv – laboratoriesjef, ...
ringerikes-museum-skal-ordne-registrere-formidle-arkivet-etter-familien-thaulow-modum-bad
Ringerikes museum har fått støtte fra Norsk Kulturråd til å ordne, registrere og formidle arkivet etter Thaulow-familien. Prosjektet er et samarbeid mellom Ringerikes museum, Vestfoldarkivet og Byarkivet i Drammen. Arkivet inneholder materiale etter Heinrich Arnold ...
På oppdrag av Vestfold fylkesbibliotek ved Unni Wenche Minsås, som også er koordinator for markeringen av grunnlovsjubileet i Vestfold, har Vestfoldarkivet laget plakatutstillingen FANESAK 1814 - 2014. Bestillingen var at plakatene både skulle fokusere på ...

I 2014 fikk Vestfoldarkivet økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen for å systematisere arkivene etter Larvik, Hedrum og Lardal sparebanker.

Wikipedias logo - en globus satt sammen av puslebiter med ulike symboler og tegn

Med støtte fra Kulturrådet har Vestfoldarkivets arkivar, Ingrid Nøstberg, hatt et fire måneders engasjement for å skrive og publisere artikler på Wikipedia. 16 artikler knyttet til fagområdet videregående opplæring er nå tilgjengelig på Wikipedia

arkivar-cecilia-listad-fra-hol-bygdearkiv-grovordner-arkivet-etter-syversen

Som koordinerende institusjon for privatarkivarbeid i Buskerud, har Vestfoldarkivet inngått et prosjektsamarbeid med Hol Bygdearkiv.

Toppen av et brevark med logo

Vestfoldarkivet har overtatt arkiver etter selskapene N. Bugge, F. Bugge, Bugge & Krogh-Hansen, skipsreder N. R. Bugge og AS F. A. Bugge. Med økonomisk støtte fra Riksantikvaren og Kulturrådet, er åtte arkiver – alle med tilknytning til hvalfangst - nå ordnet og katalogisert av Marit Slyngstad og Lone Kirchhoff.

Toppen av et brevark med logo

The Bugge archives contain documentation of operations ranging from ship chandling and whaling in the Southern Ocean to international shipping after the Second World War. These archives represent a valuable source of scientific and historical research. Eight archives, all with connections to whaling, are now available to the general public.

I anledning stemmerettsjubileet i 2013 har Vestfoldarkivet samarbeidet med arkivinstitusjonene IKA Kongsberg, Drammen byarkiv, Interkommunalt arkiv Vest Agder og Aust-Agder Kulturhistoriske senter om nettsiden www.kvinnestemmerett.no.

Ti mennesker rundt et stort ord

Den første fasen av ordningen av arkivene etter Framnæs mekaniske Værksted er nå avsluttet. 

Vestfoldarkivet har fått tildelt 200.000 kroner av Kulturråde til prosjektet "Hvalfangst ved Deception Island"

Bildet i svart/hvitt viser en mann som sitter inni en hvalkjeft.

Hvalfangstarkivene fra Vestfold er en viktig del av den nasjonale kulturarven, og ble derfor i februar 2012 tatt med i Norges dokumentarv – det nasjonale registeret over spesielt betydningsfulle dokumenter for nasjonen.

Skjermbilde av nettsiden Ungdompå nett

Prosjektet fra 2010 handlet om ungdommens skolehverdag med PC og trådløst nett, om youtube, facebook, blogging, nettvett, nettsjekking og framtidsdrømmer.