Prosjekter Vestfoldarkivet

Pågående prosjekter

Lilla bakgrunn påtegnet to elektrisitetsmaster og et felt i midten med teksten Alfred Andersen Mek. Værksted & Støberi AS Larvik

Næringslivsarkiver under lupen - med Alfred Andersens mekaniske verksted som eksempel. Prosjektet har som mål å utarbeide en metode for bevaring av relevant dokumentasjon i bedriftsarkiver.

Blyanttegning av måker og hav med teksten albatrosfangst under

Ordning, tilgjengeliggjøring og formidling

Bilde av en stor haug med masse pukk.

Prosjektet er en nasjonal satsing med mål om å etablere Norsk bergindustriarkiv.

Les også om

Vestfoldarkivet bistår Drammens museum med å ordne og tilgjengeliggjøre arkivene etter arkitektkontorene Nilsen & Grenager og Ljøterud & Ødegård.

Drammens museum, Drammen byarkiv, Eiker Arkiv og Vestfoldarkivet har fått til sammen 675 000 kroner i utviklingsmidler fra Arkivverket. Midlene skal gå til fire arkivprosjekter i Buskerud og er del av arbeidet mot en helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Bildet i svart/hvitt viser en mann som sitter inni en hvalkjeft.

I dag fikk vi den glade nyheten om at Vestfoldarkivet har blitt tildelt arkivutviklingsmidler til ordning av hvalfangstarkiver.

Bildet viser forteller Charlotte Øster i aksjon.

Du er FRI er en fortellerforestilling om toleranse, likeverd og skeivt mangfold.

Onsdag 3. februar 2016 gikk startskuddet for et viktig ordningsprosjekt, nemlig systematisering og katalogisering av arkivet etter Jahres Fabrikker AS. På bildet ser vi fra venstre: Svend Erik Svendsen – innkjøp/teknisk, Hjalmar Säv – laboratoriesjef, ...
ringerikes-museum-skal-ordne-registrere-formidle-arkivet-etter-familien-thaulow-modum-bad
Ringerikes museum har fått støtte fra Norsk Kulturråd til å ordne, registrere og formidle arkivet etter Thaulow-familien. Prosjektet er et samarbeid mellom Ringerikes museum, Vestfoldarkivet og Byarkivet i Drammen. Arkivet inneholder materiale etter Heinrich Arnold ...
På oppdrag av Vestfold fylkesbibliotek ved Unni Wenche Minsås, som også er koordinator for markeringen av grunnlovsjubileet i Vestfold, har Vestfoldarkivet laget plakatutstillingen FANESAK 1814 - 2014. Bestillingen var at plakatene både skulle fokusere på ...
larvik-sparebank
Vestfoldarkivet var ved siste tildeling så heldig å få økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen for å systematisere sparebankarkiver. Dette gjelder arkivene etter Larvik sparebank (1838), Hedrum sparebank (1857) og Lardal sparebank (1897). Målet med prosjektet er ...
ingrid-nostberg
Ingrid Nøstberg. Den første fasen i LLPs prosjekt om fylkeskommunal administrasjonshistorie er nå sluttført. Med støtte fra Kulturrådet har Vestfoldarkivets arkivar, Ingrid Nøstberg, hatt et fire måneders engasjement for å skrive og publisere artikler på Wikipedia. 16 ...
arkivar-cecilia-listad-hol-bygdearkiv
Arkivar Cecilia Listad fra Hol bygdearkiv grovordner arkivet etter Syversen. Foto: Ann Tove Manshaus. Som koordinerende institusjon for privatarkivarbeid i Buskerud, har Vestfoldarkivet inngått et prosjektsamarbeid med Hol Bygdearkiv. Brødrene Syversens utstyrsforretning ble etablert i ...

Vestfoldarkivet har overtatt arkiver etter selskapene N. Bugge, F. Bugge, Bugge & Krogh-Hansen, skipsreder N. R. Bugge og AS F. A. Bugge. Med økonomisk støtte fra Riksantikvaren og Kulturrådet, er åtte arkiver – alle med tilknytning til hvalfangst - nå ordnet og katalogisert av Marit Slyngstad og Lone Kirchhoff.

The Bugge archives contain documentation of operations ranging from ship chandling and whaling in the Southern Ocean to international shipping after the Second World War. These archives represent a valuable source of scientific and historical research. ...
I anledning årets stemmerettsjubileum har Vestfoldarkivet samarbeidet med arkivinstitusjonene IKA Kongsberg, Drammen byarkiv, Interkommunalt arkiv Vest Agder og Aust-Agder Kulturhistoriske senter om nettsiden www.kvinnestemmerett.no. Denne nettsiden tar utgangspunkt i kommunale og private arkiver fra våre ...
Ti mennesker rundt et stort ord

Den første fasen av ordningen av arkivene etter Framnæs mekaniske Værksted er nå avsluttet. 

Vestfoldarkivet har fått tildelt 200.000 kroner av Kulturråde til prosjektet "Hvalfangst ved Deception Island"

Bildet i svart/hvitt viser en mann som sitter inni en hvalkjeft.

Hvalfangstarkivene fra Vestfold er en viktig del av den nasjonale kulturarven, og ble derfor i februar 2012 tatt med i Norges dokumentarv – det nasjonale registeret over spesielt betydningsfulle dokumenter for nasjonen.