Ramnes Sanitetsforening

Ramnes Sanitetsforening

Arkivet etter Ramnes Sanitetsforening forteller om et sterkt engasjement med hyppige møter, inntektsbringende arrangementer og utøvelse av viktig helseopplysning blant bygdas innbyggere.

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) er landets største kvinneforening. Her har kvinner over hele landet engasjert seg i saker på lokalt plan som blant annet har med kvinner, helse, barn og unge å gjøre. NKS har i dag ca. 750 lokallag. Likevel har en del foreninger de siste årene blitt lagt ned som følge av manglende rekruttering. En av disse er Ramnes Sanitetsforening, som ble nedlagt i 2011.

Ramnes Sanitetsforening

Foreningen ble etablert den 20. januar 1915, og en av de første sakene på dagsorden var ansettelse av en sykepleier i Ramnes. Olea Nilsen søkte på posten, og ble den første som virket i bygda. Hun tok utdannelse, og ble ansatt i juli 1917.

Arkivet etter Ramnes Sanitetsforening forteller om et sterkt engasjement med hyppige møter, inntektsbringende arrangementer og utøvelse av viktig helseopplysning blant bygdas innbyggere. Vi kan lese i møteprotokoller om fordeling av midler til fattige før høytider, utdeling av nysilt melk og mat til trengende, innkjøp av sykemateriell, sengeklær og en feltlasarettseng m.m. Den kanskje mest sentrale saken i mange år var bekjempelsen av tuberkulosen.

Om arkivet

Dyktige kvinner har også sørget for å ta godt vare på arkivmaterialet som dokumenterer 96 års arbeid med helse og omsorg.

Arkivet er avlevert til Vestfoldarkivet og består av styre- og medlemsmøteprotokoller, korrespondanse og regnskap fra oppstarten i 1915 frem til avviklingsåret 2011.

A-2123 – Pa 970 – Ramnes sanitetsforening