Saba-bussen

På 1950-tallet kunne denne bussen litt utenom det vanlige observeres langs landeveien. Bussen, som gikk under navnet Saba-bussen, var utvendig dekorert i blått og rosa, og var påmalt store bindpakker med teksten «Saba de Luxe – bindet med bomull».

Bildet viser den gamle Saba-bussen.
Saba-bussen var et tiltak fra AS Saba for å nå ut med informasjon om det nye sanitetsbindet direkte til kundene.

Saba-bussen var et tiltak fra AS Saba for å nå ut med informasjon om det nye sanitetsbindet direkte til kundene.

Bussen hadde faste ruter på Østlandet, og kjørte mellom grossister innen bransjene papir, parfymerier og trikotasje. Det viste seg at denne formen for markedsføringstiltak ikke ble like godt mottatt overalt. Enkelte forbrukere opplevde bussen som noe rystende. Den gang hersket det mange tabuforestillinger knyttet til kvinners menstruasjon.

Les mer om AS Saba her.