Samarbeid med DIS-Vestfold om digitalisering

Vestfoldarkivet og DIS-Vestfold har inngått et gjensidig fruktbart samarbeid med formål å digitalisere og tilgjengeliggjøre arkiver.

Bildet viser medarbeidere i Vestfoldarkivet i samtale med representanter fra DIS Vestfold.
Marit og Lone fra Vestfoldarkivet i samtale med Rolf Dahl og Morten Thorvaldsen fra DIS-Vestfold. FOTO: Ulla Nachtstern

Vestfoldarkivet stiller arkiv, lokaler og utstyr til disposisjon – og DIS bidrar med en prosjektgruppe  som har kompetanse innen slektsforskning og digitalisering.

Denne prosjektgruppen består av Morten Thorvaldsen og John Ludvigsen som prosjektkoordinatorer, mens det så langt er etablert skannegruppe i Sandefjord bestående av Thom Johansen, Bente Holt, Lise Ringdal, Lisbeth Åkerholt (indeksering) og Rolf Dahl.

Det foreløpige prioriteringsområdet har vært skoleprotokoller fra Tønsberg, Tjøme, Hedrum og Larvik, samt arkivmateriale fra fattigvesenet i Tønsberg og maritime kilder fra Vestfold-byene.

Denne gruppen har også skanningsprosjekter ved IKA-Kongsberg og Statsarkivet på Kongsberg, hvor det befinner seg kommunale og statlige arkiv knyttet til Vestfold.

Det digitaliserte materialet vil bli publisert på arkivportalen og kan også bli formidlet på Vestfoldarkivets og DIS-Vestfolds hjemmesider. Her er lenken til DIS-side Kilderegistrering i Vestfold. Fra denne har man tilgang til de underliggende sidene.

Bildet viser Thom Johansen fra DIS Vestfold som skanner dokumenter i et mørkt rom.
Thom Johansen ved skanneren. Det blir noen timer i mørket. FOTO: Ulla Nachtstern