arkivar-cecilia-listad-fra-hol-bygdearkiv-grovordner-arkivet-etter-syversen

Samarbeidsprosjekt med Hol bygdearkiv

Som koordinerende institusjon for privatarkivarbeid i Buskerud, har Vestfoldarkivet inngått et prosjektsamarbeid med Hol Bygdearkiv.

Brødrene Syversens utstyrsforretning ble etablert i 1922 av Jøger Syversen og har i alle år holdt til i den samme bygningen i Stasjonsgata i Nesbyen. Jøger Syversen kom til Nesbyen og giftet seg med Marie Svenkerud fra Nes. Deres sønner, Asbjørn og Sverre Syversen, arbeidet sammen i forretningen fram til butikken ble lagt ned i 2012.

I forbindelse med nedleggingen tok Hallingdal museum kontakt med etterkommerne som lot museet hente ut gjenstander og arkiv, som lå i kjelleren i butikklokalet. Museet tok vare på arkivet og etablerte et samarbeid med Vestfoldarkivet og Hol bygdearkiv for bevaring og tilgjengeliggjøring.

Arkivet etter Syversen er på ca. åtte hyllemeter og inneholder dokumentasjon fra etableringen i 1922 til nedleggelsen i 2012. Forretningen var kjent i hele Hallingdalområdet for det rike utvalget av blant annet glidelåser, knapper, gardiner, undertøy, hygieneartikler, duker, dynetrekk og klær. Vareordrer og vareopptellingsbøker gir oss kunnskap om hvilke type artikler som var etterspurt. Mange av varetypene er fotografert. Det er søkt om støtte fra Norsk Kulturråd til prosjektet.

På bildet: Arkivar Cecilia Listad fra Hol bygdearkiv grovordner arkivet etter Syversen. Foto: Ann Tove Manshaus.